Latest News

ಉಡುಪಿ:  ಉಡುಪಿ ತೆಂಕಪೇಟೆಚೆ ...
ಉಡುಪಿ: ಹಾಂಗಾಚೆ ತೆಂಕುಪೇಟೆಚೆ ...
 कोकणी केन्द्र - गोश्रीपुर ...
"कोंकणी सप्ताह - २०२४" सोमारा ...
ಉಡುಪಿ: ನಿಟ್ಟೆಚೆ ಅಟಲ್ ...
प्राकाथावन कोंकणी लोका मदें ...
24.05.2024 शुक्रारा ...
ಉಡುಪಿ: ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ...
ಕಲ್ಯಾಣಪುರ: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ...
ಮಂಗಳೂರು: 43 ವರಸ ದಾಕೂನ ಮಂಗಳೂರು ...
ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ.ಮಹಿಳಾ ವೃಂದ (ರಿ), ...
ಉಡುಪಿ: ಡಾ  ಎ ವಿ  ಬಾಳಿಗಾ ...

Daily Early Morning

ಉಡುಪಿ:  ಉಡುಪಿ ತೆಂಕಪೇಟೆಚೆ ಯುವಕಲಾವಿದಾಂಗೆಲೆ° ಝೇಂಕಾರ ಟ್ರೂಪ್ ಹಾಜೆ° 10ವೊ° ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆರತಾ° ಉಡುಪಿಚೆ ಪುರಭವನಾಂತು° ಘಡಲೊ. ಸಾಂದ್ಯಾoಕ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾ ಶೀಕಯಿಲೆ ಗುರು
ಉಡುಪಿ: ಹಾಂಗಾಚೆ ತೆಂಕುಪೇಟೆಚೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಂಗಾಚೆ ಜಿ. ಎಸ್. ಬಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಚೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ಜಾವನು ಆಶಾ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ° ವಿಂಚಪ ಜಾಲಾ°.
 कोकणी केन्द्र - गोश्रीपुर आनी कोंकणी भाषा प्रचार सभा मेळनु ६५वें प्रतिमास कोंकणी कवि संगम - 'क्रोधी वैशाख' कोंकणी भाषा भवन, चेरळाय (कोच्ची) हांगा
"कोंकणी सप्ताह - २०२४" सोमारा ६ तारखेक साकून कोच्चीच्या चेरळाय हांगाच्या कोंकणी भाषा भवनांत कोंकणी भाषा प्रचाराभा आनी कोंकणी केन्द्र - गोश्रीपुर
ಉಡುಪಿ: ನಿಟ್ಟೆಚೆ ಅಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಜೋಡಪಾಲಾರಿ ಉಡುಪಿ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟಾಚೆ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜಾಚೆ ನೂತನ ರವೀಂದ್ರ ಮಂಟಪಾoತು° ಸಾರಸ್ವತ ಉದ್ಯಮಿ ಲೋಕಾಂಚೊ
प्राकाथावन कोंकणी लोका मदें आसचे मातृशक्ती आराधनेक संशोधनात्मक स्पर्श अगत्य, आनी तसले एक अध्ययन योजना विश्व कोंकणी केंद्रान हातांत घेत्तिले प्रशंशनीय
24.05.2024 शुक्रारा एर्नाकुलमच्या (केरळ) ‘अनुग्रहा चारिटबळ ट्रस्ट’ हांगा घडयल्ल्या बरोवप्यांच्या आनी रसिकांच्या मित्रसंगमांत ‘उकत्या मळबाखाला..’ ह्या
ಉಡುಪಿ: ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆನಿ ಫೋಟೋ ಕಾಡ್ತಾ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಜೋಡ ಆಶ್ರಯಾರ ಚಲೆಲೆ ರಾಜ್ಯಸ್ಥರಾಚೆ ಪರ್ಯಾಯೋತ್ಸವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಚೆ ಇನಾಂ ವಾಂಟಪ ಆರತಾ°
ಕಲ್ಯಾಣಪುರ: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಆರತಾ° ಚಲಿ. ದೇವಾಲೆ ನಡೆಂತು° ಸಾಂಜವೇಳಾ ವಸಂತ ಪೂಜಾ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವಾ, ಭಜನಾ
ಮಂಗಳೂರು: 43 ವರಸ ದಾಕೂನ ಮಂಗಳೂರು ಶಹರಾಂತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ಸೇವಾ ಕರನು ಆಸಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕçತಿಕ ಸಂಘ (ರಿ.) ಮಂಗಳೂರು ಹಾಂನಿ° ಮೇ 31ಕ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ

By Regions

प्राकाथावन कोंकणी लोका मदें आसचे मातृशक्ती आराधनेक संशोधनात्मक स्पर्श अगत्य, आनी तसले एक अध्ययन
ಉಡುಪಿ:  ಉಡುಪಿ ತೆಂಕಪೇಟೆಚೆ ಯುವಕಲಾವಿದಾಂಗೆಲೆ° ಝೇಂಕಾರ ಟ್ರೂಪ್ ಹಾಜೆ° 10ವೊ° ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆರತಾ° ಉಡುಪಿಚೆ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೂಳಾವೆ ದಾಕೂನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಚಿ ಆತ° ಬೆಂಗಳೂರಾoತು ವಾಸ ಕರನು ಆಸಚಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲಾ,
एन.  बालकृष्ण मल्ल्या हांगेले कोंकणी काव्यसंग्रह "आत्मगत" क गोंय सरकाराचे गोवा कोंकणी अकादेमीन 2021
ನವದೆಹಲಿ: ಜೂನ್ 2 ತಾರೀಕೆಕ ಓಡಿಶಾಚೆ ಬಾಲಸೋರಾಂತ ಘಡಲೆಲೆ ತೀನ ಟೈನಾಂಚೆ ಅವಘಡಾಚೆ ಸಂಬοಧ ಸಿಬಿಐನ ತೀನ ರೈಲ್ವೆ
जीएसबी स्कालरशिप लीग हालींच 95 वी वर्सुकी सादारण मंडळ बसका घेतल्या. एक सुळसुळीत आनी इश्टागतीन मेळप
ಮೈಸೂರಾಂತ ನಿವಾಸ ಕರನು ಆಸಚೆ ಉಪ್ಪುಂದ ರಾಜೇಶ್ ಪಡಿಯಾರ ಆನೀ ಕೂಜಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ ಭಟ್ ಹಾಂನಿ° ಆರತಾ° ವಿಶೇಷ ಉಮೇದಿ ಘೆವನು
ದಾವಣಗೆರೆ: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಳಜಿಚೆ ಸಾಂಗತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾ° ಮಧೆ° ಜ್ಞಾನಾಚೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ವಾಡಯಲ್ಯಾರಿ ಚೆರಡುವಾಂಲೆ° ಭವಿಷ್ಯ
Hide Main content block

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

ಭಾಜ

ತೂಪ ಘಾಲನ ಫೋಳೋ ಚರಚರೀ ಭಾಜೂಕಾ. ಕಾಯಿಲೇರಿ ಪೋಡಿ ಭಾಜಿತಾತಿ. ಕಣಂಗ ಮುಂಬರಾಂತ ಭಾಜಿತಾತಿ.
ಹೇ ಉದ್ದೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಭಾಜ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಏಕ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಾ ತಾಜೋ ಅಥರ್ು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ವಯೀ ಜಾಣ. ಉದಾಕ ಘಾಲನು ಆಯದನಾಂತ ಶೀಜೋವಚೇ ಜಾಲ್ಯಾರ ತೇಲ ಜಾವೋ ತೂಪ ಜಾವೋ ಘಾಲನ ಕಾಯಿಲೆರಿ ಖಾವಚಾಕ ಜಾವಚೇ ತಶೀಂ ಸಿದ್ದ ಕರಚೇ ಜೋ ಆಸಾ ತಾಕಾ ಭಾಜೂಚೆ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಆಶೀಂ ಆಸೂಚೆ ಶಬ್ದಾಚೀ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಅಶೇಂ ಅಸಾ.

ಭಾಜೂಚೇ ಮ್ಹಣಚೇ ಅಥರ್ಾರಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶೇಂತು ಭಜ್ಜ, ಭಜ್ಜಣ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಆಸಾ. ಹೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೇಚೊ ಭಜನ , ಭರ್ಜನ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಶಬ್ದು ಆಸಾ ತಾಜೇ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಾ ರೂಪ ಭಜ, ಭಜ್ಜಣ ಮ್ಹಣು. ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೇಚೋ ಹೋಚೀ ಶಬ್ದು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೇಂತು ಭಾಜ ಮ್ಹಣು ಜಾಲಾ. ಹೇ ಭಜ್ಜ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೆ ಪಯಲೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಉಚ್ಛಾರ ಕೆಲೇಲೇ ನಿಮಿತ್ತ ಭಜ್ಜ > ಭಾಜ್ಜ ಜಾತಾ. ಪಯಲೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಜಾಲ್ಯಾರ ದೂಸರೇ ದೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷರ ಏಕಾಕ್ಷರ ಜಾವಚೆ ನಿಮಿತ್ತ ಭಜ್ಜ > ಭಾಜ್ಜ > ಭಾಜ ಮ್ಹಣು ಕೊಂಕಣಿಂತ ರೂಪ ಪಾವಲಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Featured Articles

वसंत पंचमी सावन रंग पंचमी मेरेन

भारताचे पारंपरिक कालघणन प्रमाण वसंत पंचमीक भूंयतणेचेर वसंत ऋतुचो आगमन जाता आनी रंग पंचमी, म्हळ्यार शिग्म्या पुनवेच्या पांच दिवसांचे उप्रांत वसंत ऋतुचो निर्गमन जाता. हाका ऋतु चक्राचो आनी सैमांत येवचीं बदलपाचो पुरावो दिसुंक येता. भागवत पुराण, महाकवी काळिदास सावन कोंकणीच्या खूब कवियांचो लेखन, कविता आनी सांस्कृतिक कार्यावळेंत पुरावो मेळता. हीं दोन थितीयांचे मद्धीचो काल वसंत ऋतु म्हणुन घेता.

भारताचे मुकुट्प्राय जावुन आसचे काश्मीर सावन दक्षिणे मेरेन वेग वेगळे नमून्याचेर वसंत पंचमी मनयताच. कालगणनेच्या प्रमाण वसंत ऋतु चैत्र आनी वैशाख मासांत येता, पूण जेन्ना थंडाय उणे जावुंक लागता तेन्ना वसंताचे आगमन जाता म्हणु लोक मानतात. वसंत पंचमीचो पयलो दिखावो पंजाब प्रांत्यांत ‘बैसाखी’ म्हळ्ळे नावांन मनयतात. नवें शेतांचे भांग्राळो रंग भूयंतणेचे कोनशे कोनशेंत दिसुंक येता. तो पंजाबाचो शेतकार ताचे पारंपरिक कपडे नेसुन ‘भांगडा’ नृत्य करूंक लागता. बंगाल, बिहार, ओडिशा आनी पूत्वोत्तर सिमेंत बसंत पंचमीक सरस्वती पूजा चालतींत आसा. कवी रबींन्द्रनाथ टागोर हांच्या  तुं बसंत पंचमीक वसंतोत्सव म्हळ्ळो सांस्कृतिक जात्रा तीन दिवसां नेरेन आसता.

कोंकण सिमेंत अलारम द्वरून जाग येवचे सारके कोगुळ पंचम स्वरान आपोवुन आपण्याले अस्तित्व जाहिर करता. कोगुळाचे आपोवणेक दोळे उगडलेलो मनिस आंब्याचे रूखार भरिल्या  नवें फ़ुलान भरलेल्या आंब्याचे रूखां पळोवुन अजाप जाता, पणसाचे आनी बिरिंडाचे रूखार नवीं फ़लां दिसुक येताच, जूइ, जाय आनी मोगऱ्या फ़ुलांचे तर्नीं कळे पळोवुन ताचे मन भुलता, कस्तूरीचे परमळ हुंगून तो उल्लसित जाता. अशें फ़ुडे सरीले तशें माघ सप्तमीक सूऱ्याचो बिंभ अग्दी व्हडलो दिसूंक लागता आनी त्या खातिर भारतीय कालगणनेच्या प्रमाण हाका रथ सप्तमी म्हणु व्हळखतात. भारताचे कोनशें कोनशेंत त्या दिवसाक रथ यात्रा मनयतात आनी दूसरे दिवसाक रंग रंगाचो अवभृत स्नान घडता. पुनव येता, वाऱ्यांत थंडाय अजून उरता पूण विपरीत आसना. माघ आनी फ़ाल्गुणाच्या मासांत कोंकण सीमेंत खूब देवुळांत वर्सुकी जात्रा संपन्न जाता. फ़ाल्गुण मास आयलो तर शिग्म्याचो वातावरण सृश्टी जाता. शिग्म्याची तयारी शितकार करता आनी ती मनस्थिती सगळ्यान पसरता. लोक गीत, नाच, संगीत, कला, रंगाचो खेळ सगळेयं शिस्तब्द्ध जावन प्रगट जातात. होळीक ‘काम दहन’ म्हणचें दुराभिमान आनी मोहाचो त्याग करचो एक पारंपरीक प्रक्रिया पुर्विल्ले काल सावन चालू आसा. शिग्मो आतां गोंयांत राज परब. हेर एक दिवस एक गांवांत/शारांत आनी सिमेंत सांस्कृतिक उत्सवाचे प्रमाण घडता.

ही रंगाची वसंत परब ‘होळी’ म्हणून सगळेय भारतांत चालतीक आसा. फ़ालगुण पुनव सावन बहुळ पंचमी मेरेन मानसोल्लासांत मनयतात. ही पंचम रंग पंचमी म्हणुनच मानतात. अशें बसंत पंचमी सावन रंग पंचमी मेरेन ४५ दिवस वसंत काल मनश्याचे देह, मन आनी आत्माचेर एक शोभित आनी मोगाळो प्रगल्भ छाप सोडुन वता, परतून फ़ुड्ल्या बसंत पंचमीक परतून येवचें मेरेन.  - डा. कस्तुरी मोहन पै

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 52 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top