नव्या पीळिगेच्या लोक कन्याकुमारिच्या ह्या भव्य स्मारकाक पर्यटक जावन भोंवडी करुन येतात आनी ताचो खुशी भोगतात पूण तर्नाट्यांक ह्या इमारताचे फ़ाटल्यान आसच्या धृड संकल्प आनी वावराचो परिचय आसचो उणे. पयर सप्तंबर ३, २०२० क हें अध्यात्मिक आनी राड्ढ्र संकल्पाचें स्मरक आदलो राड्ढ्रपती श्री वी. वी. गिरी हानी उग्तावण करून ५० वरसां पूर्त जालीं.

तर्नाटो स्वमीचो स्मारक रचवचो संकल्प: १९६३ जनवरींत स्वामी विवेकानंदाचो जल्म शताब्दी रामकृष्ण मिशिनांत आनी अभिमानियान मानली. मैसूर रामकृष्ण विद्याशालांत छात्र जावन आशिल्या आमकां अध्यक्ष सामिजीन विशेश प्रार्थना करूंक लायले आनी एक धेव्याचो सुचोणी दिल्ली. त्या म्हळ्यार कन्याकुमारीच्या दरयाचे आखैरिचे फ़ातराचेर स्वामी विवेकानंद स्मारक रचोवचे मठाचो संकल्प. आमी सगळ्यान भक्तीन प्रार्थन केलें आनी मागलें.

संघ (ढदद) प्रचारक एकनाथ रानडे हांका जापदारी: ही येवजण रामाकृष्ण मठ, मद्रास विभागान तयार करून मद्रासच्या मुखैल मंत्री क. ऑण्ग्ध्ळ्ण्ग्श्ग्ळ्ल्ग्न्ग्प् हाका मागणी केली. पूण ताणे स्पष्ट नयकार केलें. थंय खूब त्या प्रदेशाचे क्रिस्ती समुदायाचे लोक आसात म्हणु सांगलें. तितलें मात्र न्हय, क्रिस्ती लोकान त्या फ़ातराचेर एक कुरिस घालो आनी तें फ़्रान्सिस जावियेर स्मारक म्हणु घोशण केलें. रामाकृष्ण मठाचे प्रमुखान राड्ढ्रीय स्वयं सेवक संघाक ह्या विशयाचेर म्हाहिती दिल्ली. संघाचे स्वयं सेवकानी मध्याना रात्री त्या फ़ातराचेर वचुन तो कुरिस हुंटान उडैलो आनी तो फ़ातोर ‘स्वामी विवेकानंद स्मारक’ म्हणु घोषण केलें. जेष्ट प्रचारक श्री एकनाथ रानडे हांका हें स्मारक बांदपाचे जापदारी दिल्ली. प्रकरणांत पोिस आयले. फ़ातराचेर संपूर्ण बंधी घाली. प्रकरणाचे विचारण केलेल्य न्यायमंडलीन (Jव्छत्च्त्ग्न् ठय्ब्घ्ज्) तो फ़ातर विवेकानंद स्मारकाक योग्य आनी क्रिस्ती समुदायाक कांयच स्वाम्य ना म्हणु स्पष्ट तीर्प दिलो.

स्मारकाक फ़ाटिंब दीनासिलो प्रधानी नेहरू: कांची कामकोटी पीठाचो स्वामीजीन ह्या स्मारकाक तमिळ आनी बंगालचे मिश्रण वास्तु तयार केलो आनी तो समितीन मानलो. प्रधानी जवाहरलाल नेहरू आनी गृह सचिव हुमायुन कबिर हांका भेट करून स्मारक बांदपाक अर्थिक आनी नैतिक सहायाचो मागणी दवरली. पूण दोगानी दोनय सहायाक नयकार केलो. त्या वेळाचेर एकनाथ रानडेन स्पष्ट भारतीय चिंतनेचो लाल बहादूर शास्त्री हांचो सहाय मागलो. शास्त्रीन ३२३ संसदालो (कठ) समर्थन पत्रां प्राप्त करून दिले, राज्य सरकाराचे धन प्राप्त केले. हाचेन हिंदु लोकाले मनस्थिती समजलेले नेहरू आनी हुमायुन कबीर मौन जाले. स्मारक बांदपाचे तयार जाली.

एक रूपयचे देणगा: स्मारक समितीन सार्वजनीकालो देणगा मागणी केली. पयल्यान पयले स्वामी चिन्मयानंद हांगेली देणगा आयली. देशाचे हेर एक नागरीकान एक रूपय देणगा दिवुंक एकनाथ रानडेन मागणी केली. करोड रूपयो आयल्यो. पुरातन आनी आधुनिक वास्तुंचे मिश्रण शैिचे स्वामी विवेकानंद स्मारक (दष्ग्प्त् ळत्श्ज्ध्ग्फ्ग्फ्छग् ढब्च्ध् प्ज्प्ब्य्त्ग्न्) रचयलें. ०३-०४/०९/१९७० क स्वामी वेवेकानंदान अमेरिकेंत भाशण केलेल्या उगडासाक स्मारक भारताचो राड्ढ्रपती श्री वी. वी. गिरी हानी उग्तावण केलें. आयज हेर वरस ह्या स्मारकाक लाखानी पर्यटक, विवेकानंद तोखेवपी आनी भक्त लोक, राड्ढ्र प्रेमी लोक भेट दितात. तंयच्या ध्यान मंदिरांत बसुन स्वमीजीले प्रेरण घेताच. शंभर अडकळा हुपून हें स्मारक रचयिल्या एकनाथ रानडेक आमी भारतीय लोकान कितलेंय श्रद्दांजली दिलेतर नुप्रो.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ವರ್ಶಿಕ್ ! ಕಸಲೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ ?

ಭಾರತ ದೇಶಾಂತ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ° ಎಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕಯಿ ಕಳೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಟ್ರೈನಾರ ವತನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಪ್ರಯಾಣ ಕರತಲೆ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ರೈಲ್ವೆ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲಾನ ಗುಂಡು ಘಾಲನು ಜಿವಶಿ ಮಾರಲೆ, ಮೆಲೆಲೆ ಪಯಕಿ ಎಕಲೊ ತ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾಲೊ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ವರಲೆಲೆ ತೀನ ಲೋಕ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಭೊಗಿಂತು ಆಶಿಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಾಚೆ, ಜೀವಶಿ ಮಾರತರಿ ತೊ ಪೋಲಿಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾರತಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತಾನ ಕೋಣಾಕ ಜಾಲ್ಯಾರಯಿ ಕೋಪ ಯೆವಚೆ° ಸಹಜ ಜಾತಾ. ತಾಣೆ ಸೊದೂನ ವಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ°, ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಯಕತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಉದ್ಧೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಸಾ. ಯುನಿಫಾರ್ಮ ಘಾಲನು ಆಶಿಲೆ ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಸೀನಿಯರಾಕ (ತೊವಯಿ ಯುನಿಫಾರ್ಮಾರಿ ಆಶಿಲೊ) ಮಾರತರಿ ಕಪಡೆ ಆನಿ ಚೆಹರೊ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ವಿಂಚೂನ ವಿಂಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ ಪಳಯತಾನ ತಾಗೆಲೆ ಮನಾಂತ ಕಿತಲೊ ದ್ವೇಷ ಬರನು ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಅನುಭವ ಕರಯೆತ. ಥೊಡೆ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿ ಎಕ ಮಹಾನ ಮುಖೇಲಿನ "ಕಪಡೆ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝುಂಕ ಜಾತಾ" ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚುನಾವಿ ಭಾಷಣ ದಿಲೆಲೆ°. ಹ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾನ ತೆ° ಗಂಭಿರ ಜಾವನು ಘೆತಲಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂಯೆತ. ಹ್ಯಾ ರೈಲ್ವೇ ಘಡಣಿ ಪಳಯತರಿ ಹೆ° ಖಂಯ ವಚೂನ ರಾಬತ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾಯನಾ.

NEWS CLICK
ಥಂಡ ಮನಾನ ಚಿಂತನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಹೆ° ಸಗಟ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚೆರಡಾಕಯಿ ಸಮಝತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ? ಥಂಡ ಮನ ಆನಿ ಚಿಂತನ ಕರಚೆ° ಗುಣ ನಾ ಜಾಲಾ° ಯಾ ತಾಕಾ ಪುರುಸೊತ್ತ ಮೇಳನಾ. ಸಗಳೊ ದೀವಸ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಯೆವಚೆ ಫಟಿಯೊ ವಾಚೂನ, ಪಳೊವನು, ಆಯಕುನು ಆಮಿ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಜಾವನು ತೆಂಚಿ ಬದ್ದ ಮ್ಹಣು ತಿ ಫಟ್ಟಿ ಆನಿ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚೆ° ಕರತಾತಿ. ಹಾಜೆ ಮಧೆ° ಆಮಗೆಲಿ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪೇಗ ಕರಚಾಕ ವಿಸರತಾತಿ.
ಆಜಿ ಇಂಟರನೆಟ್ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ನಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಇಂಟರನೆಟ್ ಮದದ ಕರತಾ. ಇಂಟರನೆಟ್ ಕಿತಲೆ° ವಾಯಟ ಮ್ಹಣು ಲೇಕಲಾಂಕಿ ತಾಜೆ ದ್ಹಾ ವಾಂಟೆನ ಚಾಂಗ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಯೆತ. ಇಂಟರನೆಟಾರ ಆಸಚಿ ಸರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ವಾಚೂಕಾ ಯಾ ಪಳೊವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ಹಾ ಜಲ್ಮು ಘೆತಲ್ಯಾರಯೀ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣು ಮೆಗೆಲೆ ಎಕ ದೋಸ್ತಾನ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬದಲ ಸಂದೇಹ ಆಸಲ್ಯಾರಿ ಆಮಿ ಪಾಂಚ ಯಾ ದ್ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟರನೆಟಾಕ ವಚೂಕ.
ಉದಾಹರಣೆಕ ಆರತಾ° ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಳಾಕ ಘೆವನು ಎಕ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂನಿ° ಲಾಡು ಕರಚಾಕ ಪನ್ನಾಸ ವರಸ ದಾಕೂನ ನಂದಿನಿ ತುಪ ವಾಪೂರತಲೆ° ಖಂಯ. ನವೀನ ಸರಕಾರ ಯೆತರಿ ಸರಕಾರಾನ ತಾಂಕಾ° ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲೆ° ಖಂಯ°. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನಾರ ಆಶಿಲೆ ಲೋಕಾನ ಸುತಾ ಹಿ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಕೆಲಿ. ಉಪರಾಂತ ಕಳನು ಆಯಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ದೇಡ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿಚಿ ಆಯಚೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾನ ಸರಕಾರಾಂತ ಆಶಿಲೆ ವೇಳಾರಿಚಿ ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲಾ° ಖಂಯ°. ನಂದಿನಿ ತುಪಾಚೆ ಮ್ಹೊಲ ತಾಂಕಾ° ಚಡ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ನಂದಿನಿ ತುಪ ಖರೀದಿ ಕರಚೆ° ರಾಬಯಲಾ°. ಅಸಲೆ ಫಟಿಯೊ ಸಾಂಗತಾನಾ "ಗೂಗಲ್" ಕರನು ಸತ್ಯ ಭಾಯರ ಹಾಡಚಾಕ ಜಾತಾ. ಸಂದೇಹ ಯೆವಚೆ° ಮುಖ್ಯ. ಸತ್ಯ ಸೊದುಚಾಂಚು ಆಸಚೆ ಮಝಾ, ಕುರುಡೆಶೆ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರತೂನ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚಾಂತು° ನಾ.


ಸಮ ಪಳೊವಚಾಕ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ಫಟಿಯೊ ಫಾಯಸ ಕರಚೊ ಮೂಳ ಉದ್ಧೇಶ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರಚೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಹೆ° ಆಜಿ ಕಾಳ ಥೊಡೆ ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝೂಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ತಾಂಕಾ° ನ್ಯಾಯ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾ ಮಧೆ° ಫರಕ ಕರಚಾಕ ಕಳಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆನ ಖಾಂಯ ಜಾವಚೆ° ನಾ, ಮೋಗಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಚೆ° ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಹಾಂಗೆಲೊ ಸಂಖೊ ಖೂಬ ಊಣೆ ಆಸಾ. ತೊ ಸಂಖೊ ಚಡ ಜಾಲೆ ತಶಿ° ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಬರೆಪಣ ಜಾತಾ.
ಆಮಗೆಲೆ ಭಾರತ ದೇಶಾಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಾ. ಕೋಣಕೋಣಕಿ ಯೆವನು ಗೆಲೆ. ಆಜಿಕಯೀ ಆಮಿ ಸುದೃಡ ಆಸಾತಿ. ಸಾಬಾರ ಯುದ್ಧ ಪಳಯಲ್ಯಾಂತಿ. ಜಿಕಲ್ಯಾಂತಿ. ಹ್ಯಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಪಸರತಲೆ ಲೋಕಾಂಕಯಿ ದ್ಹಾಂವಡಾಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಮಕಾ ಆಸಾ. ವಗೀಚ ಭಾರತ ದ್ವೇಷ ರಹಿತ ಭಾರತ ಜಾತಲೆ° !
ವಿಶ್ವಾಸ ದವರುಯಾ°.
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ !

Shabdvihar

248. ವೇರ

ವಣತೀಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೇಪಿಲೆ ಕಡೆ ವೇರ ಆಯಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಆರಸ್ಯಾಕ ಕಸಲೀಂಕೀ ಲಾಗೂನ ವೇರ ಆಯಲಾ. ಹೇ ಉಧ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ವೇರ ಮ್ಹಣಚೊ ಏಕ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಲೊ ಆಸಾ. ವೇರ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಕಸಲೆ, ಆನಿ ತೇ ಶಬ್ದಾಚಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಕಶ್ಶಿಂ ಮ್ಹಣಚೆ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ. ಖ್ಹಂಚೇಯ ಎಕ ಫುಟಚ್ಯಾನ, ಭೆತಚ್ಯಾನ, ಥಂಯ ಮಧೆಂ ಆಸಚೇ ಖಾಲಿ ಥಳಾಕ್ ಜೋ ಆಸಾ ತಾಕಾ ವೇರ ಆಯಲಾ ಮಣತಾತಿ. ಹೋ ಅಥರ್ು ದಿವಚೊ ಜೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ವಿಧಾರ, ವಿದೀರ್ಣ ಮ್ಹಣು ಆಸಾ ತೇ ಅಪಭ್ರಂಶ ರೂಪ ಜಾವನ ಆಸಾ ಹೋ ವೇರ ಮ್ಹಣಚೋ ಶಬ್ದು ವಿದಾರ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೇಂ ಮದ್ದೇಚೆ ಅಕ್ಷರ ಜೋ ದಾ ಮ್ಹಣಚೇ ಆಸಾ ತೇಂ ಲೋಪ ಜಾವನ ವಿದಾರ > ವಿಆರ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ. ಪಯಲೇ ಅಕ್ಷರ ವಿ ಕಾರಾಂತೂಲೇ "ಇ" ಆನೀ ತಾಚೆ ಮುಖಾವಯಲೇ "ಆ"(ಇ+ಆ) ಮೇಳೂನ ಏ ಜಾಲ್ಲಾ. ಅಶ್ಶಿಂ ವಿದಾರ > ವಿಆರ > ವೇರ ಮ್ಹಣ ಜಾಲಾಂ. ಆನೀ ಹಾಜೋ ಅರ್ಥ ಫುಟಿಲೇ, ಭೆತಿಲೇ, ಕಡೇನ ಆಸಚೋ(ದಿಸಚಿ) ಮೇಕಳಿ ಸುವಾತ ಮ್ಹಣು ಜಾವುನು ಆಸಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 38 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top