Thank you for deciding to advertise as a Classifieds in Kodial Khaber Konkani News Portal.

Advertisement content may be provided in PNG/JPEG format

Name and Address of the Advertiser

Contact Number and E-mail ID

GST number if you have (optional)

Anniversary Wishes in Classifieds Rs.750 for One Week

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Shabdvihar

ಪಾವುಣೇ

ತೇ ಹಾಡಿಲೇ ಸಾಮಾನಾಚೇ ಮೋಲ ಪಾವುಣಶೆಂ ರೂಪಾಯ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಪಾವುಣೇ ಪಾಂಚಾಕ ಉಠಾನ ತೋ ಚಮಕಣ ಕರತಾ. ಹಾಂಗಾ ಉದ್ದೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಪಾವುಣೇ ಮ್ಹಣಚೋ ವಾಪರಲೋ ಜೋ ಶಬ್ದ ಆಸಾ ತಾಜೋ ಅರ್ಥ ಆನಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಸಮಜೂಯಾಂ. ಪಾವುಣೇ ಮ್ಹಣಚೇ ಹೆಂ ಶಬ್ದಾಂತು ಪಾವ ಆನೀ ಊಣೆ ಮ್ಹಣಚೇ ದೋನ ಶಬ್ದ ಆಸತಿ. ಪಾವ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಏಕಾಚೇ ಚಾರ ಭಾಗಾಂತು ಏಕ ಭಾಗ ಮ್ಹಣು ಅಥರ್ು. ಹೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೇಚೇ ಪಾದ ಮ್ಹಣು ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೆ ತದ್ಬವ ರೂಪ. ಆನೀ ಊಣೇ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಕಮೀ, ಕಮ್ಮೀ ಮ್ಹಣ ಅರ್ಥ. ಹೊ ಸಂಸ್ಕೃತಾಚೇ ಊನ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ತದ್ಬವರೂಪ ಪಾದಊನ > ಪಾದ ಊನಿ > ಪಾವೂನ > ಪಾವುಣೇ ಮ್ಹಣು ಜಾಲಾ. ಸಂಸ್ಕೃತಾಚೇ ಪಾದೋನ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಪಾದ + ಊನ = ಪಾದ ಊನ = ಪಾದೂಣೆ ಮ್ಹಣ ಜಾವನ ಪಾವುಣೇ ಮ್ಹಣ ಜಾಲ್ಲಾ. ಹಾಜೋ ಅರ್ಥ ಪಾವ ಅಂಶ ಕಮ್ಮೀ ಮ್ಹಣು. ಅಶ್ಶಿಂ ಜಾವುನ ಪಾವುಣೆಶೇಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಪಾವ ಊಣೆ ಶಂಬರ ಮ್ಹಣ ಅರ್ಥ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಪಾಂಚ ಸತ್ತರಿ. ಪಾವುಣೀ ಪಾಂಚಾಕ ಪಾವು ಊಣೆ ಪಾಂಚಾಕ ಮ್ಹಣು ಅಥರ್ು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಪಾಂಚಾಕ ಪಾವು ಭಾಗ ಊಣೆ ಮ್ಹಣು ಅರ್ಥ ಮಳ್ಯಾರ 3/4 ಮ್ಹಣು.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 38 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top