Mumbai

Mumbai (19)

ಮುಂಬಯಿ: ಹಾಂಗಾಚೆ ದಾದರಚೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ.ಎಸ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರಾοತು° ಆರತಾ° ಚಾಳಿಸ ವರಸ ಜಾಲೆಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಚಲೆ°. ಶುರುವೆಕ ಡಾ| ವಿಕಾಸ ಗುಪ್ತಾ, ಡಾ| ಸ್ವಾತಿ ಸತ್ಪುತೆ, ಡಾ| ಅಂಕಿತಾ ಗುಲೆ ಹಾಂನಿ° ದಾಂತ ಆನಿ ತೊಂಡಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕೆಲೆ. ಉಪರಾಂತ ಡಾ| ಮೀರಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂನಿ° ಗೈನಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಪ್ಸಮಿರ್ ತಪಾಸಣಾ, ಡಾ| ಗೌರಿ ಅಮೋನಕರ ಹಾಂನಿ° ಮೆಮೊಗ್ರಾಫಿ ಕೆಲಿ. ದಾರಲೆಂಕಯೀ ರಗತಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ, ಪಿ.ಎಸ್.ಎ, ಡಾ| ದಿಲೇಶ ಮೋಗಾ ಹಾಂನಿ° ಇ.ಎನ್.ಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ, ಡಾ| ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಖಾರಾಣಿ ಹಾಂನಿ° ಯುರೊಲಾಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ.
ಎನ್.ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಆಶಿಲೆ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆ ಎ.ಜಿ.ಎಂ ವಿನಯ್ ರಾವ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ. ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೀತಾ ಆರ್. ಪೈ ಹಾಂನಿ° ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರಾ ಬದಲ್ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲಿ.

ಮುಂಬಯಿ: ಶಂಬರ ವರಸಾಚೊ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಜಿ. ಎಸ್. ಬಿ. ಸ್ಕಾಲರಶಿಪ್ ಲೀಗ್ ಹಾಂನಿ ಆರತಾ° ದಾನಿ ಲೋಕಾಂಚೆ ಸಹಮಿಲನ್ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೆ°. ಲೀಗಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಎಸ್. ಭಟ್ ಹಾಂನಿ° ಗೋಕರ್ಣ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲೊ ಆನಿ ದೇವಾಲೊ ಉಡಗಾಸ ಕಾಡೂನ ಸ್ವಾಗತಾಚೆ ಉತ್ರ° ಸಾಂಗಲಿ°. ಉದ್ಯಮಿ ವಂದನಾ ಆನಿ ಶಶಿಕಾಂತ ಶ್ಯಾನಭಾಗ ಮುಖೇಲ ಸೊಯ್ರೆ ಆಶಿಲೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಣೇಶ ಶ್ಯಾನಭಾಗ ಹಾಂನಿ° ಸೊಯ್ರೆಲೊ ವಳಕ ಕರನು ದಿಲೊ ಆನಿ ತಾಂನಿ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಂಕ ದಿವಚೊ ಸಹಕಾರಾಚೊ ಉಡಗಾಸ ಕಾಳೊ. ಚೇರಪರ್ಸನ ಗೀತಾ ಆರ್. ಪೈ ಹಾಂನಿ° ಲೀಗ್ ಕಶಿ° ಕಾಮ ಕರತಾ ಮ್ಹಳೆಲೆ ವಿಷಯ ಕಳಯಲೊ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದಿವಚೆ ನದರೇನ ನವೀನ ದಾನಿ ಲೋಕ ಮುಕಾರ ಯೆತಾ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣು ತೀಣೆ ಸಾಂಗಲೆ°. ದಾನಿ ಲೋಕ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಸತೀಷ್ ಆಚಾರ್, ಗುರುದಾಸ ಪೈ, ಕಾಂಚನ ಗಾರ್ಸೆ, ಸಂಜಯ್ ಲೊಟ್ಲಿಕರ್, ದಿನೇಶ ಕಿಣಿ, ನೀಲಕಂಠ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಸಮೀರ್ ಕೊಪ್ಪಿಕಾರ್ ಹಾಂನಿ ಶುಭಾಷಯ ಪಾಟಯಲೊ. ಲೀಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವಾ ಕರತ ಆಸಾ, ಮುಕಲಾವಯಲೆ ದೀವಸಾಂತು° ಆನಿಕಯೀ ಚಡ ಸೇವಾ ಜಾವೊ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಲೆ°. ಶಶಿಕಾಂತ ಶ್ಯಾನಭಾಗ ಹಾಂನಿ° ಅರ್ಜಿ ಕಶಿ° ಪರಿಶೀಲನ ಕರತಾತಿ ಮ್ಹಣು ಕಳಯಲೆ°. ಲೀಗಾನ ಪನ್ನಾಸ ಲಾಖ ರುಪಯೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದಿಲಾ° ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ಸಾಂಗಲೆ°. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಧುಕರ ಪೈನ ಆಭಾರ ಮಾನಲೊ. ಗೋಕರ್ಣ ಮಠ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಕುಂದ ಕಾಮತ, ಪ್ರಕಾಶ ಪೈ ಆನಿ ವಿನಾಯಕ ಶ್ಯಾನಭಾಗ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ.

ಮುಂಬಯಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟಾಚೆ ಪಂಡರಾಪುರಾಚೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಸ್ಥಾನಾಕ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀοದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂನಿ° ಆರತಾ° ಭೇಟಿ ದಿಲಿ. ದೇವಳಾಚೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಮಾಣೆ ಗುರುವರ್ಯಾಂಕ ಸ್ವಾಗತ ಕರಚೆ° ಜಾಲೆ°. ಗುರುವರ್ಯಾಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಾಕ ದೇವಳಾಚೆ ಅರ್ಚಕ ವೃಂದಾನ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಕೆಲೊ. ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀοದ್ರ ತೀರ್ಥ ಹಾಂನಿ° ಕಾಶೀಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವು ವ್ಯಾಸ ರಘುಪತಿಲೆ ತಸ್ವೀರ ಆಸಚೊ ಸ್ವರ್ಣಹಾರ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಾಕ ಅರ್ಪಣ ಕೆಲೆ°. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಜೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘುವೀರ್ ಭಂಡಾರಕಾರ್, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ಕಾಞಗಾಡ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಕ್ತ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಟ್, ಪಂಡರಾಪುರ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಸಿಇಒ ಉಮೇಶ್ ವಿರ್ದೆ, ಕೊಚ್ಚಿ ನವೀನ್ ಕಾಮತ್ ಆನೀ ಖೂಬ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ.

ಜಾಗತಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ जागतीक डिजिटल कोंकणी कविगोश्टी
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ, ಮಾರ್ಚ್ 5 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ಥಾವ್ನ್ 6:00 ಪರಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಯುರೋಪ್, ಗಲ್ಫ್ ತಶೆಂಚ್ ಭರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಕೂರ್ಗ್, ಗೊಂಯ್ ಅಶೆಂ ವೆಗ್-ವೆಗಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ.
 
ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲವ್ಪ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ವಿಶ್ವ್-ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೊ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಿಕ್ಪಿ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಶಯ್ಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾನ್ "ಕಶೆಂ ಆಜ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ವೆಗ್-ವೆಗಳ್ಯಾ ಭಂವಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ಶೆವೊಟಾನ್, ಎಕಾ ಮನಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿ ವಾಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚೊ ಬರೊ ಉಪೇಗ್ ಕರುನ್ ಆಮಿ, ಕವಿಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಸಗಳ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಭಂವಾರಾಂಕ್ ಉತ್ರುನ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆವ್ಪಾಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ. ಆಜ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಆಮಿ ಎಕ್ಲೆ ಎಕ್ಲೆ ಜಾವ್ನ್ ಬೌದ್ದಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆಸುಯೆತಾ ಪುಣ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಥರಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ವಾ ಆಮ್ಚೆ ಕವಿ ಕಿತ್ತುನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್. ಬರಯ್ತೆಲೆ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ವಾಚ್ತೆಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್? ವಾಚ್ತೆಲೆ ಆಸ್ತಿತ್ ಪುಣ್ ಸಮ್ಜತೆಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್? ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಥರಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಪ್ರಸಂಗಿಕತಾಯೆಚ್ಯೊ? ಜೆದ್ನಾ ಪಾಸೊನ್ ಏಕ್ ಕವಿ ಎಕಾ ಸಮಾಜೆಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜೊಡುನ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ನಾ ತೆದೊಳ್ ಪಾಸೊನ್ ತ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ಮೋಲ್ ನಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಶೆಂಚ್ ವಿಶ್ವ್-ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೊ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಿಕ್ಪಿ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.
 
’ರಾತ್ ನಶೇಚಿ’ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚಿ ಸುರವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊನ್ "ಆಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ತರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಿಕ್, ಜಾಂವ್ ತೊ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಠಾರಾಂತ್ ಆಸುಂ, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣ್ ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಆಸುಂ, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸುಂ, ಕೇರಳಾಂತ್ ಆಸುಂ ವಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಆಸುಂ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಿಕ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ವರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕವಿಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ಜಾತಚ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕವಿಂನಿ; ಬಾಬ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ ಮುಂಬಯ್ (ನಾರಿಚೊ ಆವಾಜ್), ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಗೊಂಯ್ (ದೋತ್), ಬಾಬ್ ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಕೂರ್ಗ್ (ದಾರ್), ಬಾಯ್ ವೈಷ್ಣವಿ ರಾಯ್ಕರ್ ಗೊಂಯ್ (ಜಿಣ್ಯೆ ರಂಗ್), ಬಾಬ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಿನೋದ್ ಬಾರ್ಬೋಜ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುಕೆ (ಬರಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ.. ವಾಚ್ತಾಯ್?), ಬಾಯ್ ವಸುಧಾ ಪ್ರಭು ಬೆಂಗ್ಳುರ್ (ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್‌ಕಿ ವ ಮ್ಹಜಿ ದುಶ್ಮನ್?), ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಭ್ರೊ ಗೊಂಯ್ (ಆಯೀ), ಬಾಯ್ ಮೊನಿಕಾ ಡೆ’ಸಾ ಮಥಾಯಸ್ ಡಬ್ಲಿನ್ (ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಾಂವ್),  ಬಾಬ್ ಜಿಯೊ ಆಗ್ರಾರ್ (ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್), ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ ಗೊಂಯ್ (ವೋಕ್ಲ್) ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ.
 
 
ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.
 
जागतीक डिजिटल कोंकणी कविगोश्टी
 
आशावादी प्रकाशनान मांडून हाड‌ल्ली जागतीक डिजिटल कोंकणी कविगोश्टी, मार्च ५ तारिकेच्या आयतारा सांजेर ४:३० थावन ६:०० परयांत चल्ली. युरोप, गलफ तशेंच भरतांतल्या मुंबय, बेंगळूर, मंगळूर, कूर्ग, गोंय अशें वेग-वेगळ्या प्रांत्यांतल्या कविंनी ह्या कविगोश्टिंत आपलीं कविता सादर केलीं.
 
येवकार उलवप उलयिल्लो विश्व-कोंकणी केंद्रचो विमला वी. पै. पुरसकार जिकपी नाम्नेचो कोंकणी कवी बाब शयलेंद्र मेहतान "कशें आज डिजिटल माध्यमान वेग-वेगळ्या भंवारांत जियेतेल्यांक एका शेवोटान, एका मनान काम कर्ची वाट निर्माण करून दिल्या आनी ह्या सक्तेचो बरो उपेग करून आमी, कविंनी कोंकणी भास सगळ्या ल्हान-ल्हान भंवारांक उत्रून मुकार येवपाक एक वाट करून दिता. आज कोंकणिंत आमी एकले एकले जावन बौद्दीक चिंत्पान कांय थोडीं पावलां मुकार आयल्यांव आसुयेता पूण सामूहीक थरान आमची समाज वा आमचे कवी कित्तून पावल्यात म्हळ्ळें व्हडलें प्रश्न. बरयतेले आसात पूण वाचतेले कितले आसात? वाचतेले आसतीत पूण समजतेले कितले आसात? आनी ह्या परिगतेंत बरयिल्ल्यो कविता समाजीक स्थराचेर कितल्यो प्रसंगिकतायेच्यो? जेदना पासोन एक कवी एका समाजेचो अनभोग जोडून कविता बरयना तेदोळ पासोन त्या कवितेक कांय मोल ना" म्हणालो तशेंच विश्व-कोंकणी केंद्रचो विमला वी. पै. पुरसकार जिकपी कवी बाब उदय म्हांबरोची मटवी वळोक करून कविगोश्टी चलवन व्हरुंक मागलें.
 
’रात नशेची’ कवितेंत कविगोश्टिची सुरवात केल्ल्या बाब उदय म्हांबरोन "आमी कोंकणी भाशेची ग्रेसत‌काय समजुंचें व्हड मन दाकयलें तर, आमकां कोंकणी भाशीक, जांव तो खंच्याय वठारांत आसूं, पूण आमचोच भाव-भयण अशें भग्ता. देकून गोंयांत आसूं, कर्नाटकांत आसूं, केरळांत आसूं वा मुंबयांत आसूं, कोंकणी भाशीक आमचेच आनी हें चिंतप मात्र आमकां मुकार वरुंक सक्ता" म्हणालो. तशेंच ह्या कविगोश्टिंत भाग घेतलेल्या कविंची ओळोक करून जातच समेसत कविंनी; बाब प्रसन्न निड्डोडी मुंबय (नारिचो आवाज), बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिसको गोंय (दोत), बाब जोन सुंटिकोप्प कूर्ग (दार), बाय वैषणवी रायकर गोंय (जिण्ये रंग), बाब लारेन्स विनोद बारबोज म्यांचेसटर युके (बरवंक चिंतलां.. वाचताय?), बाय वसुधा प्रभू बेंगळूर (म्हजी मांय‌की व म्हजी दुश्मन?), बाब उदय म्हांभ्रो गोंय (आयी), बाय मोनिका डे’सा मथायस डबलीन (मांय‌गांव आनी पर्गांव),   बाब जियो आग्रार (म्हाकाय दान दीवंक शिकय), बाय उर्जिता भोबे गोंय (वोकल) म्हळ्ळीं अपुर्भायेचीं कविता सादर केलीं.
 
कवी वल्ली क्वाड्रसान धिन्वास पाटयले.
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ 2008 ಇಸ್ವೆಚೊ ದಾಯ್ಜ್ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಥಾಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವರ್ಸಾಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾಕಾರ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ ಮುಲ್ಕಿ ಹಾಂಕಾಂ, 
2009 ಇಸ್ವೆಚೊ ದಾಯ್ಜ್ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಥಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾಕಾರ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ ಹಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೊ.
ಆತಾಂ 2023 ವರ್ಸಾಚೊ ಕೆವಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ವರ್ಸಾಚೊ ಕಥಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಾ. ರುಪಯ್ 10,000 ನಗ್ದೆನ್ ತಶೆಂಚ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ. 
 
ರೆಗ್ರೊ/ನೇಮಾಂ:
೧. ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ (ಕನ್ನಡ್, ನಾಗರಿ ವ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್).
೨. ಕಥಾ ಸ್ವತಾಚಿ ಆಸುನ್ ಖಂಯ್ಚರ್‌ಯೀ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಾ ಧಾಡ್ಲೆಲಿ ಆಸಾನಾಯೆ.
೩. ಕಥಾ 2000 ಸೊಭ್ದಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್.
೪. ಕಥಾ ಯುನಿಕೋಡ್ ವಾ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರುನ್ ಧಾಡ್ಲೆಲಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್.
೫. ಇಮೇಯ್ಲ್ ಕರುಂಕ್ ಅಖೇರಿಚಿ ತಾರಿಕ್ 31 ಒಕ್ತೋಬರ್ 2023.
೬. ಕಥೆಸವೆಂ ಕಥಾಕಾರಾಚಿ ಒಳೊಕ್, ಪಾತ್ತೊ ಆನಿ ಫೋಟೊ ಧಾಡುನ್ ದಿಂವ್ಚೊ.
೭. ಕಥಾ ಧಾಡುಂಕ್ ಇಮೇಯ್ಲ್: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಂಕ್ ಪಳೆಯಾತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ 

ವಡಾಲಾ ಮಠಾಚೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಾಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಜಿ. ಎಸ್. ಬಿ. ಎಸ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಜೋಡ ಆಶ್ರಯಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಶರ್, ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್, ದೋಳೆ, ದಾಂತ, ಗೈನಾಕಾಲಜಿ ಆನಿ ಹಾಡಾಂಚೆ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿವಚೆಮ ಜಾಲೆ°. ಡಾ. ಅಶೋಕ ಕೆರೂರ್, ಡಾ. ಯಮುನಾ ಕೆರೂರ್, ಡಾ. ಕಾಂಚನಾ ನಾಯಕ, ಡಾ. ವಿಮಲ ತೇಲಾಂಗ್, ಡಾ. ಸೀಮಾ ಮಾಹಾಲೆ, ಡಾ. ಶ್ರೇಯಾ ಜೊಷಿ, ಡಾ. ಸಚಿನ್ ಜೈನ್, ಡಾ. ವಿವೇಕ ಪೈ, ಡಾ. ಚೌಸೆ ಶರಿಫಾ, ಡಾ. ದಾವಿಂದರ ತುಲಪುಲೆ, ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ ಸಿಂಘಾಲ, ಡಾ. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಬೆಲೆಕರ್, ಡಾ. ಶೋನಿರ ಪೈ, ಡಾ. ಪ್ರತಿಕ ಸತ್ಪುತೆ, ಡಾ. ಸ್ವಾತಿ ಸತ್ಪುತೆ ಹಾಂನಿ° ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ದಿಲಿ.

ಮುοಬಯಿ: ಸಂಕ್ರಾοತಿ ಆಚರಣ ಬದಲ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ.ಎಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ದಾದರ ಹಾಂನಿ° ಆರತಾ° ತಾಂಗೆಲೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಲೆ ಖಾತಿರ ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೊ. ಉಡಿಗಿರೆ° ವಾಂಟಚೆ° ಆನಿ ಸಾಂಗತ ಜೇವಚೆ° ಜಾಲೆ°. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸುಹಾಸ ಪ್ರಭುನ ಶುಭಾಷಯ ಪಾಟಯಲೊ. ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಹಿತೈಷಿ ರಾಧಾ ಕಿಣಿ, ಅಜೀತಾ ಕಿಣಿ, ಡಾ. ಆರ್. ಎನ್. ಕಿಣಿ ಆನಿ ಸುಮನಾ ಕಿಣಿ ಮಾನಾಚೆ ಸೊಯ್ರೆ ಆಶಿಲೆ. ಗೀತಾ ಆರ್. ಪೈನ ಸ್ವಾಗತಾಚೆ ಉತ್ರ° ಸಾಂಗಲಿ°.

 

ಮಂಗಳೂರು: ಲೇಡಿಹಿಲ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯ ಶಾಳಾ ಆನಿ ಸಂತ ಅಗ್ನೇಸ್ ಕಾಲೇಜಾಚಿ ಆದಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸವಿತಾ ಹರಿದಾಸ್ ನಾಯಕ್ (ಜಯಶ್ರೀ ಮಲ್ಯ) ಹಾಂನಿ° ಫೆ.3ಕ ವಾಶೀ ನವೀ ಮುಂಬಯಿಚೆ ಸ್ವಗೃಹಾಂತು° ಕಾಳಜಾಚೊ ಆತಾಕ ಯೆವನು ಅಂತರಲಿοತಿ. ಲಯನ್ಸ್ ನವೀ ಮುಂಬಯಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಂಘ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಹಾಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ಜಾವನು ಸೇವಾ ದಿಲೆಲೆ ಹಾಂನಿ° ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕರೂನ ನಾವಾದಿಕ ಆಶಿಲಿಂತಿ. ಬ್ಹಾಮುಣು, ದೋನ ದ್ಹುವೊ, ಎಕ ಪೂತು ದೋನ ಬ್ಹಾವ ಆನಿ ಎಕ ಬ್ಹಯಣಿಕ ಸೋಡೂನ ತಾಂನಿ° ಗೆಲ್ಯಾಂತಿ. ಖೂಬ ಸಂಖ್ಯಾನಿ ಬಂಧುಮಿತ್ರ, ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಲೋಕಾನ ಯೆವನು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಾಚೆ ದರ್ಶನ ಘೆತಲೆ. ಸಾಬಾರ ಸಂಘಸοಸ್ಥೆನಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನ ಕೆಲೊ.

ಮುοಬಯಿ: ಶಂಬರಿ ವರಸಾಚೊ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಚೆ ಹಾಂಗಾಚೆ ವಡಾಲಾಚೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಕಾಲರಶಿಪ್ ಲೀಗ್ ಹಾಜೆ ನವೀನ ಮಂಡಳಿಚಿ ರಚನಾ ಆರತಾಂ ಘಡಲೆಲೆ ಮಹಾ ಸಭೆಂತು° ಜಾಲೆ.
ವಿ. ವಿ. ಪೈ, ರಮೇಶ ಭಂಡಾರಕಾರ್, ಜಿ. ಎಸ್. ಭಟ್, ವಿಜಯಾ ವಿ. ಕಾಮತ, ಗೋಪಾಲ ಎಸ್. ಪೈ ಹಾಂನಿ° ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜಾವನು ನೆಮಣೂಕ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ. ಉಪರಾಂತ ಚಲೆಲೆ ಕರ‍್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಚೆ ಸಭೆಂತು° ನವೀನ ವ್ಹಾಂಗಡ್ಯಾಲೊ ನೆಮಣೂಕ ಜಾಲೆ°. ಎಸ್. ಎಸ್. ಭಟ್(ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಗೀತಾ ಆರ್. ಪೈ (ಚೇಯರ ಪರ್ಸನ್), ಗಣೇಶ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ ಆನಿ ಮಧುಕರ ಪೈ(ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಪ್ರವೀಣ ಕಾಮತ ಆನಿ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ ಕಿಣಿ(ಖಜಾನದಾರ) ಹಾಂಗೆಲೆ° ನೆಮಣೂಕ ಜಾಲೆ°. ಆನಂದ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ, ಮಹೇಶ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ ಆನಿ ಡಾ. ವರ್ಷಾ ಕಾಮತ ಸುತಾ ಕಮಿಟಿಂತು° ಆಸತಾತಿ. ಡಾ. ವತ್ಸಲಾ ಪೈ ಆನಿ ಸುಧಾ ಪ್ರಭು ಆಮಂತ್ರಿತ ಸಾಂದೆ ಆಸತಲೆ. ಹರ ಎಕ ಮ್ಹಯನ್ಯಾಚೆ ತಿಸರೆ ಶನವಾರಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಚಿ ಸಭಾ ಚಲತಲಿ ಮ್ಹಣು ನಿರ್ಣಯ ಘೆತಲೊ ಮ್ಹಣು ಲೀಗಾಚೆ ಕಳವಣಿಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°.

ಮುಂಬಯಿ: ಮಾಕ್ಷಿಚೆ ತೀನ ವರಸ ದಾಕೂನ ಫಕತ ಬಾಯಲ ಮನಶಾ° ಕಾತಿರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನ ಕರತ ಆಶಿಲೆ ವಡಾಲಾಚೆ ಜಿ. ಎಸ್. ಬಿ. ಎಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂನಿ° ಪಯಲೆ ಪಾವಟಿ ಅ. 18ಕ ದಾರಲೆ° ಕಾತಿರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೆ°. ಬಿ. ಟಿ. ಮಲ್ಯ ಹಾಂನಿ° ತಾಂಗೆಲಿ ಬಾಯಲ ದೇವಾದಿನ ಪ್ರತಿಮಾ ಮಲ್ಯ ಹಾಂಗೆಲೆ ಉಡಗಾಸಾರಿ ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಪ್ರಾಯೋಜನ ಕೆಲೆಲೆ ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತು° ಇ.ಎನ್.ಟಿ ವೈದ್ಯ ದಿನೇಶ ಮೊಗ್ರೆ ಆನಿ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಲಾಕಿನ್ ವೀರಾ ಹಾಂನಿ° ತೀನ ಸ್ಥರಾರಿ ವೆಗವೆಗಳೆ ತಪಾಸಣಾ ಕೆಲಿ.


ನ.14 ಚಾಳಿಸಾ ವಯಲೆ ಬಾಯಲ ಮನಾಶಾಂಕಯೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣ ಶಿಬಿರ ಚಲೆ°. 16ವೆ° ಶಿಬಿರ ಜಾವನು ಆಶಿಲೆ ಹಾಜೆ ಉಪೇಗ ಖೂಬ ಲೋಕಾನ ಕೆಲೆ°. ಡಾ. ಶೋನಿಕ್ ಪೈ, ಡಾ. ಕೆಥಕಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರೂಪನಾರಾಯಣ, ಡಾ. ಜ್ಯೋತಿ ಸತ್ಪುತಿ, ಡಾ. ಪ್ರತೀಕ ಸತ್ಪುತು, ಡಾ. ವಿಕಾಸ್ ಗುಪ್ತಾ ಹಾಂನಿ° ತಪಾಸಣಾ ಕೆಲಿ. ರಾಧಾ ಕಿಣಿ ಆನಿ ಅಜಿತಾ ಕಿಣಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಆಶಿಲೆ ಮ್ಹಣು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೀತಾ ಆರ್. ಪೈ ಹಾಂನಿ° ಕಳಯಲಾ°.

Page 1 of 2

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ' ಜಾವಯೆತ ಕೀ 'ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ' ?

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಚಡ ಜಾಲಾ ! ತಾಜೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಮಿ ಜುಝ ಕರಕಾ ! ಆಶೆ° ಸಾಂಗೂನ ಆಮಿ ಸರಕಾರ ಬದಲೂನ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಎಕ ಕಾಳ ಆಶಿಲೊ. ಮ್ಹಾರಗಾಯಿ(ಇನಫ್ಲೇಶನ್), ಜಿನಸಿ ವಸ್ತುಚೆ° ಮ್ಹೊಲ ಚಡಚೆ°, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಪಿಯಾವಾಚೆ ಮ್ಹೋಲ ಚಡಚೆ° ಚುನಾವಾಚೊ ವಿಷಯ ಜಾತಲೊ. ಆರತಾ° ಎಕ ದಶಕಾ ದಾಕೂನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಜಾಲಾ. ಸ್ವೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ದುಡು, ಕಾಳೊ ದುಡು ಹೊ ವಿಷಯ ಜಾಲಾ. ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧಾ ಅಣ್ಣಾ ಹಾಜರೆಲೆ ಮುಖೇಲಪಣಾರ ಚಲೆಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಆಂದೋಲನ. ತಾಜೆ ನಂತರ ಖೂಬ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವ ಜಾಲೊ. ಅಣ್ಣಾಲೆ ಅನ್ನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಾಂತ ದೇಶಾಚೆ ಖೂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾನ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲೊ. ನವೆ ನವೆ ತೊಂಡ° ಅಣ್ಣಾಲೆ ಸಾಂಗತ ದಿಸೂಂಕ ಮೆಳೆ. ತೊ ಆಂದೋಲನ ರಾಜಕೀಯೆತರ ಆಶಿಲೊ. ತಾಂತು° ಖಂಚೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿಕ ಪ್ರವೇಶ ದಿವಚಾಕ ಅಣ್ಣಾಲೆ ವಿರೋಧ ಆಶಿಲೆ°. ಉಪರಾಂತ ತಾಂತೂಲೆ ಥೋಡೆ ಲೋಕ ರಾಜಕೀಯಾಕ ಆಯಲೆ. ತಾಂನಿ° ತಾಂಗೆಲಿ ಪಾಡ್ತಿ ಬಾಂದಲಿ. ಚುನಾವಾಕ ರಾಬಲೆ. ಜೀಕಲೆ. ತಾಂಗೆಲೆ ಹಾತಾಂತೂಯಿ ಅಧಿಕಾರ ಆಯಲೊ. ಆರತಾ° ತಾಂಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಲೆ ವಯರಯೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ ಆಯಲಾ.
ಹೆಂ ಪಳಯತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕಾಕ ಅಶೆ° ಭೋಗೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಚೂಕಿ ಜಾವಚೆ° ನಾ. "ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಖಂಚೆಯ ಪಾಡ್ತಿಕ ಸೋಡೂನ ನಾ", "ಖಂಚೆ ಫಾಡ್ತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಯೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರನಾಶಿ ಬಯಸನಾ", "ತಾಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ ವ್ಹಂವತಾನ ಅಣ್ಣಾ ಇತ್ಯಾಕ ಉಲಯನಾ ?" ಆಶೆ° ಸಗಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾನ ಉಲೊವಚೆ° ಜಾಲಾ°. ಕೊಣಾಕ ನಂಬಗುಚೆ° ಮ್ಹಣು ಕಳತಾ ನಾ ಜಾಲಾ°.
ಆಮಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಮ್ಹಣು ಜಿಕೊನ ಹಾಳೆಲೆ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಆರೋಪಾಂತ ಶಿರಕಲ್ಯಾರಿ ತಾಂನಿ° ಸಮಝಣಗಿ ಅಶೆ° ದಿತಾತಿ. "ತಾಂನಿ° ಇತಲೆ ವರಸ ಕರನಿ ವೆ !" ಹೆಂ ಆಯಕತನಾ ಆಮಕಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಕ ಹೋಡ ವಿಷಯ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಭೋಗುಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಅಸಲೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಚೆ ಉತ್ರ° ದಿತಲೆ ವ್ಹಿಂಗಡ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂಚೆ ಆರೋಪ ಸಿದ್ಧ ಕರಚೆ ಸೋಡೂನ ತಾಂನಿοಚೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಅರೋಪಾಕ ಶಿಕಾರ ಜಾವಚೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ ಆಸಾ.
'10% ಸರಕಾರ' ಮ್ಹಣು ಆರೋಪ ಘಾಲೆಲೆ ಲೋಕ '40% ಸರಕಾರ" ಮ್ಹಳೆಲೆ ಆರೋಪಾಕ ಶಿಕಾರ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ. ಆಮಿ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಆಮಿ ನವೀನ ಮಾದರಿಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಚೆ ರಾಜಕಾರಣ ಕರತಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ ಲೋಕಾ ವಯರಿ ಸುತಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಆಯಲಾ.
ಆಜಿ 'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ' ಮ್ಹಳೆಲೊ ವಿಷಯ ಖಾಂಯ ಹೋಡ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕ ಭೋಗತಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಸಗಟಾನ ರಾಜಕಾರಣಾಕ ವಚೆ° ದುಡು ಕರಚಾಕ ಆನಿ ಫಕತ ದುಡು ಆಶಿಲ್ಯಾನ ಚುನಾವಾಕ ರಾಬಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಸಗಟಾಲಿ ಭಾವನಾ ಆಸಾ. ಫುಡೆ ಕಾಳಾಂತು° ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜಾವನು ಮುಕಾರ ಯೆತಲೆ ಮ್ಹಣು ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆನಿ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ರಾಜಕಾರಣಾ ಖಾತೀರ ಘರದಾರ ಹೋಡಗಾನ ಘೆತಿಲೆ ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಆಜಿ ತಶಿ° ನ್ಹಹಿ°. ಆಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಯಾ ರ‍್ಯಾಲಿಕ ಯೆತಲೆ ಲೋಕಾಂಕ ದುಡು ದಿವಚೆ° ಶುರು ಜಾಲಾ°. ನವೀನ ಜಾವನು ರಾಜಕೀಯಾಕ ಆಯಿಲ್ಯಾಂಕ ಹೆ° ಆಶ್ಚರ್ಯಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸೂಂಕ ಶಕ್ಯ ಆಸಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಲಾಗಿ ವಚೂನ ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ವಯಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಕಳತಾ. ಪಾರ್ಟಿ ನವೀ ಆಸತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎದೋಳುಚಿ ವ್ಹಿಂಗಡ ಪಕ್ಷಾಂತ ಆಶಿಲೆ ಯೆತಾತ ದಾಕೂನ ತಾಂನಿ° ತಂಯಚಿ ರಿವಾಜ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡತಾತಿ.
ರಾಜಕೀಯ ಝುಜ ಕರಚಾಕ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯ ಕೆದನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಸಗಟ ಪಕ್ಷಾಂಕ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಮೆಳಕಾ. ಆಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಸಗಟಾನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆ ತಿತಲೆ ನೀಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಕ ಆಮಿ ಪಾವಿಲೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ.
ಫಕತ ದುಡ್ವಾನ ಚುನಾವ ಜೀಕಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ತ್ಯಾ ದೇಕೂನ ಫುಡೆ ದಾಕೂನ ಜಾತಿ ಸಮಿಕರಣ ಚುನಾವಾ ವೇಳಾರ ಭಾಯರ ಯೆತಾ. ಎಕ ಮನಶಾಲಿ ಜಾತಿ ಪಳೊವನು ತಾಕಾ ಚುನಾವಾಕ ಉಮೇದ್ವಾರ ಕರಚೆ° ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ ಖಂಚೆ ಜಾತಿಚೆ ಲೋಕ ಚಡ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಪಳೊವನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲೆ ವಿಂಚಪ ಜಾತಾ. ತುಮಿ ಖಂಚೆ ಜಾತಿಚೆ ತಾಜೆ ವಯರಿ ತುಮಗೆಲೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾರಿ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಆಸತಾ. ಹೆ° ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೇಳತ ದಾಕೂನ ಜಾತಾ ಆಸಾ.
ಜಾತಿ ಜಾತರಿ ಭಾಸ ಯೆತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೆಳತಾನಾ ಆಮಿ ವೆಗವೆಗಳೆ ರಾಯಾಲೆ ರಾಜಭಾರಾಂತು° ವಾಂಟೂನ ಗೆಲೆಲೆ. ಆಮಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ ವಾಂಟತಾನ ಆಮಗೆಲೆ ಭಾಶೆಕ ಲಾಗೂನ ಕೆಲೆಲೆ° ಆಸಾ. ಆಜಿ ಸಗಟ ರಾಜ್ಯಾಂಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ ರಾಜ್ಯಭಾಸ ಆಸಾ. ಅಶೆ° ಆಮಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಜಾತಿಚೆ ಆಧಾರಾರಿ ವಾಂಟೂನ ಗೆಲ್ಯಾಂತಿ. ಹೆ° ಸೋಡೂನ ಆನಿ ಎಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಆಮಗೆಲೊ ಧರ್ಮ. ಆಮಗೆಲೊ ದೇಶ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಾಚೆ ಚಡ ಲೋಕ ಆಸಚೊ ದೇಶ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಜೈನ್, ಭೌದ ಧರ್ಮಾಚೆ ಲೋಕ ಸುತಾ ಖೂಬ ಸಂಖ್ಯಾನಿ ಆಸಾತಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಪಳಯತಾನ ಆಮಿ ಧರ್ಮಾಚೆ, ಜಾತಿಚೆ ಆನಿ ಭಾಶೆಚೆ ಲೋಕ ಜಾವನು ದಿಸತಾತಿ.
ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಂಕ ಹಿ° ಅಸ್ತç ಜಾವನು ದಿಸತಾತಿ. ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಘಾಲನು ತಾಂಗೆಲೆ ಕಾಮ ಸುಲಭ ಕರನು ಘೆತಾತಿ. ಚುನಾವಾ ವೇಳಾರ ಹೆ° ಚಡ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಎಕ ದಶಕಾ ದಾಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಂಟೂನ ಘಾಲಚೆ ಉಮೇದಿನ ಆಮಗೆಲೆ ಮಧೆ° ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊಚೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಧರ್ಮ - ಧರ್ಮಾ ಮಧೆ°, ಜಾತಿ - ಜಾತಿ ಮಧೆ°, ಭಾಶೆ ಮಧೆ° ಅಶೆ° ಖಂಯ ಅವಕಾಶ ಮೆಳತಾ ಥಂಯ ಆಮಿ ಝಗಡಚೆ° ತಶಿ° ಕರತಾ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಉದೇನು ದಿಸತಾ. ಫುಡೆ ಕಾಳಾಂತು° ರಾಜಕಾರಣಾಂತು° ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿσಗಡ ಪಕ್ಷಾಚೆ ಲೋಕಾ ಮಧೆ° ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸತಲೊ. ಆಜಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಜಾಲೆಲೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ ಆಸಾ. ತೊ ಆಮಗೆಲೆ ಪಕ್ಷಾಚೊ ನ್ಹಹಿ° ಜಾಲ್ಯಾರ ತೊ ಆಮಗೆಲೊ ದುಸ್ಮನ ಮ್ಹಣಚೆ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಹೆ° ಸಗಟ ಪಳಯತಾನ ಯಾ ಅನುಭವ ಕರತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಚಿ ತಕಲಿ ಫಿರತಾ ಆಸಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತದಾನ ಕರೂಯಾ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಗಟ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂತು° ಬುಡಲ್ಯಾಂತಿ ಮ್ಹಳೆಲೆ ಭಾವನಾ ಯೆತಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೆ° ಕೋಣಾಕಯಿ ನುತ ಆಸಚಾಕ ಸೋಡನಾ. ತಾಜೆ ಪ್ರಭಾವಾನ ವಾಂಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕ ಕಳನುಕೀ ಯಾ ಕಳನಾಶಿಂ ತೊ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂತು° ಭಾಗಿದಾರ ಜಾತಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾ ಜಾವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೆಂ ಆಮಗೆಲೆ ನಿಮಿತಚೀ ಜಾವಕಾ. ಆಮಿ ಕೆದನಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕರನಾಚಿ ತ್ಯಾ ದಿವಸು ಹ್ಯಾ ದೇಶ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ದೇಶ ಜಾತಾ.
ಹೆಂ ಜಾವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಆಮಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ದುಡು ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಣು ಅರ್ಥ ಕರನು ಘೆವಕಾ. ಸುಲಭ ರೀತಿರಿ ಸಾಂಗಚೆ° ಜಾಲ್ಯಾರ ಸರಕಾರಾಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿನಾಶಿ° ಖರ್ಚ ಕರಚೊ ದುಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೊ ದುಡು ಜಾತಾ. ಬಿಲ್ ನಾತಿಲೆ ವ್ಯಾರ ಕರಚೊ, ದುಡು ದಿವನು ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಲೇಕಾ ಭಾಯರ (ಸರಕಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಸೋಡೂನ) ದುಡು ದಿವನು ಖಂಚೆಯ ಕಾಮ ಕರೋನ ಘೆವಚೆ° (ಸರಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂತು°) ಅಸಲೆ° ಸಂದರ್ಭಾರ ಎಕ ಹಾತಾ ದಾಕೂನ ಆನಿ ಎಕ ಹಾತಾಕ ದುಡು ವಚೆ° ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಕ ಕಾರಣ ಜಾತಾ. ಹೆ° ಕರಚೆ° ಆಮಿ ಕೆದನಾ ರಾಬಯತಾತಿ ಕಿ ತ್ಯಾ ದೀವಸು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಾ ಜಾತಾ. ತೆ° ಸಧ್ಯಾಕ ಜಾಯತವೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಹೋಡ ಸವಾಲ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಕರನಾಶಿ° ಆಸಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಸಾ. ಆಮಗೆಲೆ ಕಾರಣ ದಿವನು ಕೊಣಕಿ ಕರಚೆ° ರಾಬೋಚಾಕ ವೇಳು ವತಲೊ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಕ ಹೋಡ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಸಗಟಾನ ಚಿಂತೂοಕ ಶುರು ಕರತರಿ ಹೆ° ಸಾಧ್ಯ ಆಸಾ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಚೆ ತಿತಲೆಚಿ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾವನು ವಾಡಿಲೊ ಆನಿ ಎಕ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ತೆ° ಜಾವನು ಆಸಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಶಿಕಾರ ಜಾವಚೆ°. ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಮಧೆ°, ಭಾಶೆ ಮಧೆ°, ಧರ್ಮಾ ಮಧೆ° ವಾಣ ಘಾಲತಾ ಆಸಚಿ. ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಹೋಡ ಎಕ ಬೋಡಾ ಉಸ್ಸಳಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೋಣ ಪಳಯಲ್ಯಾರಿ ಕೋಪಾನ ಆಸಾತಶೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ. ವಾಹನಾಂಚೆ ಮಾಕ್ಷಿ ಗ್ಲಾಸಾರ ಆಸಚೆ ದೇವಾಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಾಚೊ ದೇವು ಸುತಾ ಉಗ್ರರೂಪಾರ ಆಸಾ. ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಾಚಾಂಕ ಪಳಯತಾನ ಶಿಂಯ್ ಖಾವನು ಯೆತಾಶೆ° ಕರಚೆ° ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಾ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಲೆ° ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ದ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಸುತಾ ಕಾಮಾಕ ಆಯಿಲೆ° ದಿಸನಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಕ ಹೆಂ ಚಿಕೆ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಭಾವನಾ ಯೆವಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾಂ. ಮನಶಾಕ ದ್ವೇಷ ಕರಚಾಕ ಶಿಕೊವಚೆ° ಸುಲಭ, ತೆಂಚಿ ತಾಕಾ ವ್ಹಿಂಗಡಾοಕ ಕಶಿ° ಮೋಗು ಕರಕಾ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಶಿಕೊವಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೊ ವಿಷಯ ಆಸಾ. ಎಕ ಇಮಾರತ್ ಬಾಂದಚೆ° ಕಷ್ಟಾಚೆ ಕಾಮ, ತೆಂಚಿ ತೆ° ಇಮಾರತ್ ಮೊಡಚೆ° ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಮ್ಕಣಕೆ ಮೋಗು ಹಾಡೊಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಚೆ° ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ಸುಲಭ ಆಸಾ. ಆಜಿ ಖಂಯ ಪಳಯಲ್ಯಾರಯಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೊವಚೆ° ದಿಸೂನ ಯೆತಾ.
ಹೆಂ ಸಗಟ ಪಳೊವನು ಸಂತಾಪ ಆಯಿಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಂಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪುಣಿ ವಯಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಭೋಗುಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ° ಜಾಲ್ಯಾರ ತಾಂತು° ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಗಟ ಕಡೇನ ಆಸಾ, ಖಂಚೆಯ ಪಕ್ಷ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸೋಡುನ ನಾ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಮಿ ರಾಬಯಲ್ಯಾರಿ ರಾಬತಾ ಇತಲೆ° ಆಮಕಾ ಕಳಾ°. ಆತ° ಜಾವಕಾ ಜಾಲೆಲೆ° ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಶಾಂತ ಕರಚೆ°. ಹೆಂವಯಿ ಆಮಿಚಿ ಕರಕಾ ಆನಿ ಹೆ° ಸುಲಭ ಆಸಾ. ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ಪಾತಲಾಯತಲೆನ ಶುರುವೆಕ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಫೇಕ್ ಖಬರ ದಾಡಚೆ°. ತೆ° ಆಮಿ ನಂಬಗೂಚೆ°. ಹಾಕಾ ಶುರುವೆಕ ಅಂಕುಶ ಘಾಲಚೆಂ ಜಾವಕಾ. ಆಮಕಾ ಕೋಪು ಸಹಜ ಆಯಲ್ಯಾರ ಹೋಡನಾ. ತೋ ಕೋಪು ಥೊಡೆ ವೇಳಾನ ಶಾಂತ ಜಾತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಕೋಣಕಿ ಸಾಂಗಿಲಿ ಫಟ್ಟಿ ಖಬರ ಆಯಕೂನು ಯಾ ವಾಚೂನು ಆಮಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರನು ಘೆತಲ್ಯಾರಿ ತೆ° ನಿವೊಚೆ ಆಮಗೆಲೆ ಹಾತಾಂತು° ನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಿ ಶುರುವೇಕ ಕರಕಾ ಜಾಲೆಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಆಮಿ ಆಯಕಲೆಲಿ ಯಾ ವಾಚಲೆಲಿ ಖಬರ ಸತ್ಯವೆ ಮ್ಹಳೆಲೆ° ಪರಕೂಚೆ°. ತೆ° ಕರಚೆಂ ಆಜಕಾಳ ಸುಲಭ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಚಡಾವತ ಹಿ° ಫಟ್ಟಿ ಖಬರೊ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರ ಯೆತಾತಿ. ತ್ಯಾಚ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಆಮಕಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಕರಚಾಕ ಅವಕಾಶ ಆಸಾ. ತೆ° ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಆಮಕಾ ಸತ್ಯ ಆನಿ ಅಸತ್ಯಾ ಮಧೆ° ಆಸಚೆ ಫರಕ ಕಳತಾ. ಆಮೀ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಆಶಿಲೆ ಮೇಸೆಜ್ ವ್ಹಿಂಗಡಾοಕ ದಾಡಚೆ° ಸುತಾ ಕರಚಾಕ ನಜ. ಪ್ರಥಮ ಜಾವನು ತಶಿ° ಕರಚೆ° ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಿ ಕಾಮ ನಂತಾ° ಆಮಿ ಆನಿ ಎಕಲೆಲೆ ಮನಾಂತ ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ವಾಡೊಚೆ° ಕರಚೆ ತಸಲೆ ಪಾಪ ಕರಚೆ° ಜಾತಾ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ದಾಕೂನ ಆಮಿ ಆಜಿ ನ್ಹಹಿ° ಜಾಲ್ಯಾರ ಫಾಲ್ಯಾ ಮುಕ್ತ ಜಾತಾತಿ. ಆಜಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವಕಾ ಆಶಿಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ದ್ವೇಷಭಾವನಾ ದಾಕೂನ ಮುಕ್ತ ಜಾವಚೆ°.

ತುಮಗೆಲೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಾಂತು° ಕಳಯಾ.
ದೇವು ಬರೆ° ಕರೊ.

Shabdvihar

ಪೋಫಳ

ಕಪರ್ೂರ ಸಹಿತ ಪೋಫಳ, ಚುನ್ನೊ ಲಾಯಿಲೆಂ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಪಾನಾ ಜವಳ ಆಸೂಚೆ ಹೆಂ ತಾಂಬೂಲ ಅತಿಮನೋಹರ ಮ್ಹಣಚೀ ಏಕಿ ಸೂಕ್ತಿ ಆಸಾ. ಪಾನಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಪೋಫಳಾ ಫೋಡಿ ದವರೂನ ದಿವಚಾಕ ವೀಡೊ ದಿವಚೊ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಆರತಾಂ ಪೋಫಳಾನ ಚಾ ಸುದಾ ಕರತಾತಿ.

ಉದ್ಗೃತ ವಾಕ್ಯಾಂಕ ಪೋಫಳ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಲೋ ಆಸಾ ತೆ ಶಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾವನ ಸಕಡಯೀ ಜಾಣತಾತಿ. ತೆಂ ಏಕ ಪಾನಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಖಾವಚೊ ವಸ್ತು ಮ್ಹಣ ಜಾವನ ಆಸಾ. ಅಶಿಂ ಅರ್ಥ ಆಸೂಚೇ ಹೆ ಶಬ್ದಾಚೀ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ.

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಂತು ಪೋಪಳ ಮ್ಹಣಚೊ ಅರ್ಥ ಆಸಚೊ ಪೂಗಫಳ ಮ್ಹಣಚೊ ಏಕ ಶಬ್ದ ಆಸಾ. ಹೇ ಪೂಗಫಳ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಚೆ ತದ್ಬವ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ ಹೋ ಪೊಫಳ ಮ್ಹಣಚೋ ಶಬ್ದು. ಹೆ ಪೂಗಫಳ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಯಾಚೆ ತದ್ಬವಾ ಜಾತಾನಾ ಗ ಅಕ್ಷರ ಲೋಪ ಜಾವನು ಪೊಫಳ ಮ್ಹಣ ರೂಪ ಪಾವತಾ. ಹೇ ಪೂಫಳ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಜನಾಲೇ ತೊಂಡಾಂತ ಪೂ ಆಶಿಲೆ ಪೋ ಜಾವನು ಪೋಫಳ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಗ>ಪೂಅ ಆಶಿಲೆಂ ಊ ಆನೀ ಅ ಮೆಳನು ಔ ಜಾವನು ಪೋ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೋ+ ಫಳ ಪೋಪಳ ಜಾಲ್ಲಾ.
ಹೆಂ ತಾಂಬೂಲಾಂತ ವಾಪರಚೋ ಏಕು ವಸ್ತು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಜಾವನೂಯಿ ಆಸಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಸರ್ವಾಂಕοಯಿ ಮಾರ್ಚ್ - 8 ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭೇಶ್ವ. ಆಜಿ

ಮೆಗೆಲೆ ಆಮ್ಮಾಲೆ ಘರಾ ಸೆಜಾರ ಘರ ರಾಧ ಮಾಯಿ. ತಿಗೆಲೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 71 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top