Goa
Tuesday, 13 February 2024 21:26
एन.  बालकृष्ण मल्ल्या हांगेले कोंकणी काव्यसंग्रह "आत्मगत" क गोंय सरकाराचे गोवा कोंकणी अकादेमीन 2021 वर्साचो गोंयचे भायल्या लेखकांक आशिल्लो उत्कृष्ट कोंकणी साहित्य पुरस्कार (25000 रुपया, प्रशस्ति फलक, शाल आनी श्रीफळ) फावो जालो. 4 फेब्रुवारी 2024 तारिखेक सांजे ४ वरांचेर गोंयचे राजभवनांत जालेल्ले कार्यक्रमांत गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री श्री. प्रमोद सावंत हांणी साहित्यीक पुरस्कार वांटले.
 

To Support Kodial Khaber click the following button.

 

Thursday, 22 June 2023 12:43

ಪಣಜಿ: "ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚೆ ಉದರಗತಿ ಖಾತಿರ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕೊಂಕಣಿ ಭವನ ಬಾಂದಪಾಚಿ ಯೋಜನಾ ಸರಕಾರಾ ಮುಕಾರ ಆಸಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಭವನಾ ಬದಲ ಕೊಂಕಣಿ ಮೋಗಿನ ಭಿವಚೆ ಗರಜ ನಾ" ಮ್ಹಣು ಗೊಂಯಚೊ ಮುಖೇಲ ಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಪ್ರಮೋದ ಸಾವಂತ ಹಾಂನಿ° ಸಾಂಗಲಾ°. ಗೊಂಯ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿತ ದಫ್ತರಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ ಕರನು ತಾಂನಿ° ಅಶೆ° ಸಾಂಗಲೆ°. ಸರಕಾರಾಚೆ ತರಪೇನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕರಚೆ° ಠರಯಲಾ° ಆನಿ ತಾಜೆ ಖಾತಿರ ನಿಧಿಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೂಯೀ ತಾಣೆ ಸಾಂಗಲೆ°.


ಪಟ್ಟಾಚೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಇಮಾರಾತಾಚೆ ಪಾಂಚ್ವೆ ಮ್ಹಾಳಯೆರ ಆಸಚೆ ಹ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ ಸುವಾಳ್ಯಾಂತು° ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಾ. ಅರುಣ್ ಸಾಖರದಾಂಡೆ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮ್ಮಾನಿತ ದಾಮೋದರ ಮೌಜೊ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಸಂತ ಸಾವಂತ, ಸಚಿವ ಮೆಘನಾ ಶೇಟಗಾಂವಕರ್ ಆನಿ ಹೇರ ಮಾನೇಸ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ. ಹ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ದಾಮೋದರ ಮೌಜೊ ಹಾಂಕಾ° ಸನ್ಮಾನ ಚಲೊ. ಪ್ರಾ. ಅರುಣ್ ಸಾಖರದಾಂಡೆ ಹಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತಾಚೆ ಉತ್ರ° ಸಾಂಗಲಿ°. ದಾಮೋದರ ಮೌಜೊ ಹಾಂನಿ° ಇಂಕ್ವಜಿಸಾοವಾ ಬದಲ ಉಲಯಲೆ. ವಸಂತ ನಾಯಕ ಹಾಂನಿ° ಸೂತ್ರ ಸಂಚಾಲನ ಕೆಲೆ°.

Monday, 29 May 2023 13:36

ಪಣಜಿ: ನಾಮಾನೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ ದಾಮೋದರ ಮೌಜೊ ಹಾಂಕಾ° ದೇಶಾಚಿ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ಸಾಹಿತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 'ಜ್ಞಾನಪೀಠ' ಪ್ರಧಾನ ಆರತಾ° ಹಾಂಗಾಚೆ ರಾಜಭವನಾಂತು° ಜಾಲೆ°. ಗೋಂಯ್ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಪಿ. ಎಸ್. ಶ್ರೀಧರನ್ ಪಿಳೈ ಹಾಂನಿ° ಹೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕೆಲಿ. 19ವೆ° ಶೇಖಡೆಂತು° ಡಿಕಿನ್ಸಾನ ಸಮಾಜಾಕ ಆಸ್ರೊ ದಾಕಯಿಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆಜಿ ದಾಮೋದರ ಮೌಜೊನ ಸಮಾಜಾಕ ದಾಕೊವಚೆ° ಕೆಲಾ°. ಆಯಚೆ ದಿವಸಾಂತು° ಸಗಟಾನ ಶ್ರದ್ಧೇನ ಆನಿ ಗಂಭಿರಾಯತೆನ ಜೀವನ ಕರಚೆ° ಗರಜೆಚೆ° ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ರಾಜ್ಯಪಾಲಾನ ಸಾಂಗಲೆ°.
ದಾಮೋದರ ಮೌಜೊ ಹಾಂನಿ° ಪುರಸ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರನು ತಾಂಗೆಲೆ ಮನಾಚೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಟ ಕೆಲೆ. "ಗೊಂಯಚಿ, ಭಾರತಾಚಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಪಂಚಾಚಿ ಮಾನವತಾ ಇತಲಿ ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಆಸಾಕಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಕ ಖೂಬ ಅವಕಾಸ ಆಸಾ ಆನಿ ಸಾಬಾರ ಶತಮಾನ ಕಾಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ರಚನ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಲೆ°. ಹ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಚೆ ವಾಟೇರ ಯೆವಚೆ ಅಡಕಳ ನಿವಾರಣ ಕರಚೆಂಯೀ ಜಾವಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಉಲೋ ದಿಲೊ.


"ಆಮಗೆಲೊ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಾಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಚೆ° ನದರೇನ ಬರೆ° ಕಾಮ ಕರತ ಆಸಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಆಮಕಾ ಆನಿ ಎಕ ನಮೂನ್ಯಾಚೆ ಮಹಾಮಾರ್ಗಾಚೆ ಗರಜ ಆಸಾ. ತಾಜೇನ ಆಮಗೆಲೆ ಲೇಖಕಾಂಚೆ ಮನಾಂತ ಆಸಚೆ ಅಡಕಳ ವಚೂನ, ವೆಗವೆಗಳೆ ಭಾಶೆ° ಮಧೆ° ಆಸಚೊ ಸಾಂಕೋವ ಗಟ್ಟ ಜಾವನು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆನಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಸಚೆ° ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾವಕಾ" ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಲೆ°.
ಆಯಚಿ ಪಿಳಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ದಾಕೂನ ದೂರ ವತಾ ಮ್ಹಣು ಮಾಕಾ ಭೊಗನಾ. ಆಮಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಕಳತಾ ಕೀ ಆಮಗೆಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಾ ದಾಕೂನ ಫಾಯಸ ವತಾ ಆಸಾ. ಲೋಕಾಂಕ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಸಾಂಗತ ವಳಕೂಂಕ ಜಾವಚೆ ತಸಲೆ° ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ತಾಂನಿ° ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಲಾಗಿ ಯೆತಾತಿ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಲೆ°.
ಗೊಂಯ್ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೌಡೆ, ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿಜೇಂದ್ರ ಜೈನ್, ನಿವಡ ಮಂಡಳಿಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ಪ್ರತಿಭಾ ರಾಯ್, ಕವಿ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾನಿರ್ಮಾತಾ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಉಸಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ. ಹೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020 ವರಸಾಚೆ ವರಸಾಚಿ ಜಾವನು ಆಸಾ ಆನಿ ಹಾಜೆ ಪಯಲೆ° ಹೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ನಾವಾದಿಕ ಸಾಹಿತಿ ರವೀಂದ್ರ ಬಾಬಾ ಕೇಳೆಕರ್ ಹಾಂಕಾ° ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.

Tuesday, 21 February 2023 20:11

ಕಾರವಾರ: ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಚೆ ತರಪೇನ ದಿವಚೆ "ಜಿವೋತ್ತಮ ಪುರಸ್ಕಾರ" ಹ್ಯಾ ವರಸ ಮಠಾಚೊ ಸಕ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಯಲ್ಲಾಪುರಚೊ ಮಹೇಶ ಸುಂದರ ನಾಯಕ ಹಾಂಕಾ° ಫಾವೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣು ಕಳನು ಆಯಲಾ°. ಮಾರ್ಚ 23ಕ ಪರ್ತಗಾಳಿಂತು° ಚಲಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು° ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇಯರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂನಿ° ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಕರತಾತಿ. ತ್ಯಾಚ ದೀವಸು ದೋಗ ಲೋಕಾಂಕ "ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪುರಸ್ಕಾರ", ಮಹೇಶ ನಾಯಕ ಸಹಿತ ದೋಗ ಲೋಕಾಂಕ "ಜೀವೋತ್ತಮ ಪುರಸ್ಕಾರ" ಆನೀ ದೋಗ ಲೋಕಾಂಕ "ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುರಸ್ಕಾರ" ಪ್ರದಾನ ಜಾವಚೊ ಆಸಾ.
1956 ಇಸವಿಂತು° ಸುಂದರ ಆನಿ ಮೋಹಿನಿ ಹಾಂಗೆಲೊ ಸುಪುತ್ರ ಜಾವನು ಜಲ್ಮಾಕ ಆಯಿಲೆ ಮಹೇಶ ಸುಂದರ ನಾಯಕ ಹಾಂಗೆಲೆ° ಮುಳಾವೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಆನಿ ಶಿರಸಿಂತು° ಜಾತರಿ ಕಾಲೇಜ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾರವಾಡಾಂತು° ಜಾಲೆ°. ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಇಲೆಕ್ಟಿçಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರೆಕ್ಟರ್ ಜಾವನು ಉದ್ಯಮ ಕರತ ಆಸಚೆ ಹಾಂನಿ° ಸಮಾಜಸೇವೆಂತುಯೀ ಮಕಾರ ಆಸಾತಿ. ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಹಾಜೊ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಾಂದೊ, ಜೀವೋತ್ತಮ ಜೀವನಸಾಥಿ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ತಯಾರಿ, ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಚೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ತಯಾರಿ, ವೈ.ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಾಚೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಚೊ ಸಾಂದೊ, ಮಹಾವೀರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಳಾ ಹಾಜೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಅಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆοತು° ಹಾಂನಿ° ಸೇವಾ ದಿಲ್ಯಾ.
ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠಾಚೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಸಮಿತಿಚೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವನು ಯಲ್ಲಾಪುರ(2002), ಪಂಡರಾಪುರ(2004), ಅಯೋದ್ಯಾ(2011), ಪರ್ತಗಾಳಿ(2017), ಬದರಿನಾಥ(2019) ಆನಿ ಪರ್ತಗಾಳಿ(2020) ಹಾಂಗಾ° ಸಕ್ರೀಯ ಸೇವಾ ದಿಲೆಲಿ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ನಂತಾ° 2017 ಇಸವಿಂತು° ಘಡಲೆಲೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಹಾಂಗೆಲೆ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 2020 ಇಸವಿಂತುA ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀರಾಜ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ವೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಆನಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಹಾಂಗೆಲೆ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತೂಯೀ ಹಾಂನಿ° ಸಕ್ರೀಯ ವಾಂಟೊ ಘೆತಿಲೊ ಆಸಾ.
1986 ಇಸವಿಂತು° ಶುಭಾ ನಾಯಕ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಲಗ್ನ ಜಾಲೆಲೆ ಹಾಂಕಾ° ಎಕ ಪೂತು (ನಿತಿನ್) ಆಣಿ ಎಕ ದ್ಹುವ (ಸ್ನೇಹಾ) ಆಸಾತಿ.
ಹಾಂನಿ° ಸಮಾಜಾಕ ಆನಿ ಮಠಾಕ ದಿಲೆಲಿ ಸೇವಾ ಮಾನೂನ ಘೆವನು ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಾಂಕಾ° ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹಾಜೆ ಪಯಲೆ° ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾಜಾಚೆ ಗಣ್ಯ ಲೋಕ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಗಜಾನನ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಭಟ್(2011), ಹನುಮಂತ ಮ್ಹಾಳಪ್ಪಾ ಪೈ (ಪುತ್ತು ಪೈ - 2011), ಸುಧಾಕರ ದಾಸಪ್ಪ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ (2012), ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ನಾಗಪ್ಪ ಪೈ(2012), ಶಿವಾನಂದ ವಾಸುದೇವ ಸಳಗಾಂವ್ಕರ್(2013), ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ(2013), ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ ಕಾಮತ(2014), ಜಿ. ಎಸ್. ಕಾಮತ (2014), ಶಿವಾನಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಾಮತ(2015) ಆನಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಬಾಬಾ ಪೈ(2015) ಹಾಂಕಾ° ಫಾವೊ ಜಾಲೆಲೊ ಆಸಾ.

 

Monday, 09 January 2023 11:08

आत्मसोद: शिक्षण मौल्यांची लेखन तुराय. लेखक: श्री अनंत अग्नी

मडगांव रवीन्द्र केळेकार ज्ञानमंदिर शिक्षण संस्थेचो लोकप्रिय शिक्षक आनी संस्था चालक श्री अनंत अग्नी हांगेलें भोप्रभावी पुस्तक. ह्या पुस्तकांतलो एकेक लेख पालक, शिक्षक, संस्था चालक आनी छात्रां खातिर आसिल्लो वस्तुपाठ हें पुस्तक एक मोलाचो गायड आनी तांचे व्यक्तिमत उदरगती कडेन सगळ्या घटकांची अभ्यास, परिक्षा आनी सकारात्मक दिष्टी तयार करचें एक अमूल्य पुस्तक. कोंकणी भासेंचे व्हळख आसचे सगळेय शिक्षक आनी पालकांक एक मार्गद्र्शी पुस्तक सगळ्यान वाचुंक जाय.

मोल: Rs. 200/-    

Publishers: Sanjana Publications, 39 Dattavadi, Sanguem, Goa 403704 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thursday, 29 December 2022 12:56

"ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ" ಕಾದಂಬರೆಚೊ ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಸುವಾಳೊ
ಮಡಗಾಂವ: ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾಂಣಿ° ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ ಹೆ ಕಾದಂಬರೇತ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೊಂಯ ಆನೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಂಚೆ° ನಾತೆ° ಅಧಿಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೆಲಾ°. ತೆ ಜರಿ ಮಂಗಳೂರ ಪಾವಲೆ ತರಿ ತೆ ಆಪಲೆ ಆವಯಸಭಾಶೆಕ ವಿಸೋರೂಂಕ ನಾತ ಅಶೆ° ನಾಮಾನೆಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ ಆನಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜೈತಿವಂತ ದಾಮೋದರ ಮೌಜೊ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಲೆ°.
ನಾಮಾನಚೆ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾಂಚೆ° "ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ" ಕಾದಂಬರೆಚೊ ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಸುವಾಳೊ ಡಿ. 26ಕ ಮಡಗಾಂವಚ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಭವನಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಘರಾಂತ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಮುಖೇಲ ಸೊಯ್ರೆ ನಾತ್ಯಾನ ಭಾಈ ಮೌಜೊ ಉಲಯತಲೊ.
ಹ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಭಾಈ ಮೌಜೊ ಹಾಂಚೆ ವಾಂಗಡಾ ಮಾಚ್ಯೆರ ಮಾನಾಆಚೆ ಸೊಯ್ರೆ ಮ್ಹಣೂನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯೀಕ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಅಡ್ವೋಕೇಟ್ ಉದಯ್ ಭೇಂಬ್ರೆ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಕವಯಿತ್ರಿ ನೂತನ ಸಾಖರದಾಂಡೆ ಆನಿ ಲೇಖಕ ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ.
ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕಡೆನ ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಅಶೆ° ಕಿತಲ್ಯಾಶಾಚ ಭಾಶೆಂಚೊ ಸಂಭοದ ಆಯಿಲ್ಯಾನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಗಿರೇಸ್ತ ಜಾವೂಂಕ ಪಾವಲಿ. ಭಾಶಾ ಸೈಲಿ ಜರಿ ವೆಗಳಿ ಆಸಲಿ ತರಿ ತೆ ಶೈಲಿಂತಲ್ಯಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಯಾರ ಜಾತಾ ಆನಿ ಹೆ° ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಬಾಬ್ತಿಂತ ಘಡತಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತಲ್ಯಾನ ಕಿತಲೆಶೆಚ ಲೇಖಕ ಕೊಂಕಣಿತಲ್ಯಾನ ಬರಯತಾತ. ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾಂಣಿ ಕೊಂಕಣಿಕ ಎಕ ಬರಿ ಇತಿಹಾಸಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಹೀ ಕಾದಂಬರಿ ಗೊಂಯಚೊ ಇತಿಹಾಸ ಮ್ಹಣೂನ ವಾಚ್ಚಿ. ಗೊಂಯ್ ಮುಕ್ತಿ ಆದೀ° ಲೋಕಾಂಚೀ ಮಾನಸಿಕತಾ ಕಶಿ° ಆಸಲಿ ತೆ° ಜಾಣೂನ ಘೆವಪಾಚೆ° ಆಸಲ್ಯಾರ ಹೀ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ಚಿ ಅಶೆ° ದಾಮೋದರ ಮೌಜೊ ಹಾಂಣಿ° ಸಾಂಗಲೆ°.
ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಉಲೊವಪಿ ಲೋಕ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ, ಮಹಾರಾಷ್ಟಾçಂತ, ಕೇರಳಾಂತ ಖೂಬ ಆಸಾತ ಪೂಣ ಹೆ° ಆಮಚ್ಯಾ ಗೊಂಯಚ್ಯಾ ರಾಜಕಾರಣಾಕ ಖಬರ ನಾ. ದೆಖೂನ ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾಂಣಿ° ತಶೆ° ಹೇರ ಲೇಖಕಾನಿ ವ್ಹಡ ಪ್ರಮಾಣಾಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರೂನ ತೆ° ಗೊಂಯಚ್ಯಾ ರಾಜಕಾರಣ್ಯಾ ಮೇರೇನ ಪಾವೋವೂಂಕ ಜಾಯ. ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳಪಾಚಿ ಗರಜ ಆಸಾ. ಇತಿಹಾಸಾಚಿ ಆವಡ ಕಾಯಂ ಮೆಜಕ್ಯಾಚ ಲೋಕಾಂಕ ಆಸತಾ. ಇತಿಹಾಸ ಕಾದಂಬರೆಚ್ಯಾ ರೂಪಾಂತ ಯೆವಪ ಮಹತ್ವಾಚೆ°. ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಜರಿ ಕಾಳಜಾಚೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಸಲೆ ತರಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಮತ್ವಾಂತ ಇತಿಹಾಸಾಚೊ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಲಿಪಲಾ. ತಾಂಣಿ° ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಘಡಣೂಕ ಥಳಾಚೆರ ವಚೂನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರೂನ ಹೀ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯಲ್ಯಾ ಅಶೆ° ಅಡ. ಉದಯ ಭೇಂಬ್ರೆ ಹಾಂಣಿ° ಸಾಂಗಲೆ°.
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಕವಯತ್ರಿ ನೂತನ ಸಾಖರದಾಂಡೆ ಹಾಂಣಿ° ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾಂಣಿ° ಆಪಲೊ ಕಾದಂಬರಿತಲ್ಯಾನ ಕಸ್ತೂರಿ ಲೋಕಾ ಮೇರೆನ ಪಾವೋಪಾಚೊ ಯತ್ನ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣಪಾಚೆಂ ಸಾಂಗಲೆ°.
ದಿನೇಶ ಮಣಿರಕಾರ ಹಾಂಣಿ° ಯೆವಕಾರ ದಿಲೊ. ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚೆ° ಸೂತ್ರ ಸಂಚಾಲನ ಗೋವಿಂದ ಮೋಪಕಾರ ಹಾಂನಿ° ಕೆಲೆ°. ಲೇಖಕ ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾಂನಿ° ಉಪಕಾರ ಮಾನಲೊ.

 

Saturday, 17 December 2022 12:35

४५० वरसां फ़ाटी तांचे पूर्वजांची भूंय गोमांतक पुर्तुगेसान काणघेतिल्ले कालांत स्वताची अस्मिताय आनी कोंकणी भास दवरून घेवुंक भोगिल्या त्रास घेतिलो वावंट प्रो. डा. कस्तुरी मोहन पै हांनी मार्मिक आनी रोचक शब्दांत बरयल्ली महा प्रस्थान ही कादंबरी मडगांवचे रवींद्र भवनांत दशंबर २६क सांजवॆळ ५.०० क. गोंयचे संजना पब्लिकेशन प्रगट करता. पुर्तुगेसांचे कपिमुष्टे सावुन हजारानी लोकांक वाटोवुन केनरा जिल्लेचे सुरक्षित प्रदेशाक स्थळांतर केलेले ब्रह्म पुरीच्या छात्रांची साहसी कथाची हें पुस्तक चंद्रकांत कॆणी उत्कृष्ट पत्रकारीका पुरस्कार विजेत उदयबाब भेंब्रे हांच्या अध्यक्षपणार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कृत दामोदर मावजो उग्तावण करतले.

ದಶಂಬರ್ 26 - ಮಹಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಹೀ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಉಗ್ತಾವಣ

450 ವರಸಾ° ಫ಼ಾಟಿ ತಾಂಚೆ ಪೂರ್ವಜಾಂಚಿ ಭೂಂಯ ಗೋಮಾಂತಕ ಪುರ್ತಗೆಸಾನ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಾಲಾಂತ ಸ್ವತಾಚಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ ರಾಕಪಾಕ ಭೊಗಿಲಿ ತ್ರಾಸ ಆನಿ ಕೆಲಲೊ ವಾವಂಟ ಪ್ರೊ.ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೊಹನ ಪೈ ಹಾಂನಿ ಮಾರ್ಮಿಕ ಆನೀ ರೋಚಕ ಶಬ್ದಾಂತ ಬರಯಲಿ ಮಹಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಹೀ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಮಡಗಾಂವಚೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾ ಭವನಾಂತ ದಶಂಬರ್ 26 ತಾರೀಕೆಕ ಸಾಂಜವೇಳ 5.೦೦ ಕ ಗೊಂಯಚೆ ಸಂಜನಾ ಪಬ್ಲಿಕೆಶನ್ ಪ್ರಕಟ ಕರತಾ.

ಪುರ್ತುಗೆಸಾಂಚೆ ಇಂಕ್ವಿಜಿಶೆನಾಚೆ ಕಬಜೆ ಸಾವುನ ಹಜಾರಾನಿ ಲೋಕಾಂಕ ವಾಂಚೊವುನ ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲೆಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೆಲೆಲೆ ಬೃಹ್ಮ ಪುರಿಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಲೆ° ಸಾಹಸಾಚಿ ಹೀ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕೆಣಿ ಪತ್ರಕಾರಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿಜೇತ ಉದಯ ಭೇಂಬ್ರೆ ಹಾಂಗೆಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣಾರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಮಾವಜೊ ಹಾನಿ ಉಗ್ತಾವಣ ಕರತಾಚಿ.

Friday, 08 July 2022 15:51

ಕಾಣಕೋಣ: ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಲಿ ಮಠಾಚೆ 23ವೆ° ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಆಚರಣ ಗೊಂಯಚೆ ಪರ್ತಗಾಲಿಚೆ ಮೂಳ ಮಠಾಂತು° ಆಜಿ (ಜುಲೈ 8) ಶುರು ಜಾಲಿ. ಸಾಬಾರ 54 ವರಸ° ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಾಕ ಶಿಸ್ತು, ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಆನೀ ಹೇರ ವಿಷಯಾರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿಲೆಲೆ ಗುರುವರ್ಯಾಂಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಾಂತು° ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಾಚೆ ಆಸಾತಿ.

 

ಜು. 8ಕ ಸಕಾಳಿ 5.30ಕ ನಿರ್ಮಲ ವಿಸರ್ಜನ ಕರನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂನಿ° ವೆಗವೆಗಳೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ ಚಾಲನ ದಿಲೆ°. ಹ್ಯಾಚ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಗುರುವರ್ಯಾನಿ ನವೀನ ಜಾವನು ಬಾಂದಿಲೆ° ವಸತಿ ಕೂಡಾಂಚೆ° ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲೆ°. ಹ್ಯಾ ತೀನ ದೀವಸಾಂತು° ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿಂಗಡ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಚಾನಿ ಭಜನ ಸೇವಾ ದಿಲಿ.

ಹ್ಯಾ ನಂತಾ° ಶಿರಾಲಿಚೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಟ್ ಆನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರಚೆ ಶಾಂತೇರಿ ಕಾಮತ ಆನೀ ಪಂಗಡಾಚೆ ಭಜನಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಘುನಂದನ ಭಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆನಿ ಅಕ್ಷಯ ನಾಯಕ ಗೋಂಯ ಹಾಂಗೆಲೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಸಂಗೀತಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆನಂದ ಭಟೇ ಆನಿ ರಾಹುಲ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹಾಂಗೆಲಿ ಅಭಂಗವಾಣಿ ಆನಿ ನಾಟ್ಯ ಸಂಗೀತ ಜುಗಲಬಂದಿ ಆನೀ ವಿಲಾಸ ನಾಯಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಂಗೆಲೆ ಲೈವ್ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಚಲಚೆ ಆಸಾ.

ಜುಲೈ 9ಕ ಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಧೀರಾಜ ಭವನಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ, ಗುರುವರ್ಯಾಲೆ ವೃಂದಾವನಾಂತು° ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಚಲಚೆ° ಆಸಾ. ದೋನಪಾರ 3.00 ಗಂಟ್ಯಾಕ ಜೀವೋತ್ತಮ ಸಭಾಮಂಟಪಾಂತು° ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲಚೊ ಆಸಾ. ದೇಶ ವಿದೇಶಾ ದಾಕೂನ ಆಯಿಲೆ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗಾಚೆ ಲೋಕ ಗೋಂಯಚೆ ವೆಗವೆಗಳೆ ದೇವಳಾಂತು° ಆಸೂನ ಹ್ಯಾ ತೀನ ದೀವಸಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು ವಾಂಟೊ ಗೆತಾ ಆಸಾತಿ.  

Tuesday, 21 December 2021 17:46

ಮಡಗಾಂವ್: ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ದಾಮೋದರ ಸಂಸ್ಥಾನ, ಜಾಂಬವಲಿ, ಗೋವಾ ಹಾಂಗಾ ಆರತಾ° (ಡಿ.20)ಕ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಲಿ ಜಿವೊತ್ತಮ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧಿಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೆರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂನಿ ಭಾಂಗರಾ ಪಾಲ್ಲಂಕಿ ಸಮರ್ಪಣ ಕೆಲೆ°.


ಪರ್ತಾಗಾಲಿ ದಾಕುನ  ದೋನಪಾರ 1.45ಕ ಜಾಂಬವಲಿಕ ಯೇವನು ಪಾವಿಲೆ ಗುರುವರ್ಯಾಂಕ ದೇವಳಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ಕುಂಡೆ ಆನೀ ಹೇರಾನಿ ವಾಧ್ಯಘೋಷ ಆನೀ ವೈದಿಕ ಲೋಕಾಲೆ ವೇದಘೋಷ ಸಹಿತ ಸ್ವಾಗತ ಜಾಲೆ°.
ದೇವಾಲೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಚೆ ಮುಕಾರ ಮಾಂಡಯಿಲೆ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲೆಲೆ ಗುರುವರ್ಯಾನಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಇಂದಿರಾಕಾ0ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ದೇವಾಕ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆನೀ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಕ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಭಾಂಗರ ಭೆಂಟ್ ದಿಲೆಲೋ ಉಡಗಾಸ ಕಾಡಲೊ. ಆಜಿ ಭಾಂಗರಾ ಪಾಲ್ಲಂಕಿ ಸಾಕಾರ ಜಾಲೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ತಾಂನಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತ ಕೆಲೊ. ದಾನಿ ಲೋಕಾಂಕ ಫಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತ ಆನೀ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ದಿವನು ಸನ್ಮಾನ ಜಾಲೊ. ದಾಮು ಅಣ್ಣಾ, ಸತೀಶ ಪ್ರಭು, ಗೋವಾಚೆ ಆದಲೆ ಮುಖೇಲ ಮಂತ್ರಿ ದಿಗಂಬರ ಕಾಮತ, ಆದಲೆ ಉಪ ಮುಖೇಲ ಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ ಸರದೇಸಾಯಿ ಆನೀ ಹೇರ ಮಹಾಜನ, ಕುಳಾವಿ ಲೋಕ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ.


ಜು 4.30 ಕ ದಾಮ್ ಬಾಬಾಲೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಚೆ ಮುಕಾರ ಗುರುವರ್ಯಾನಿ ವೈದಿಕ ವರ್ಗಾಚೆ  ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿ ಪಲ್ಲಂಕಿಚೆ ಶುದ್ದಿಕರಣ ವಿಧಿ ಸಂಪನ್ನ ಕೆಲಿ. ಉಪರಾಂತ ಗೊಂಯ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಆನೀ ಹೇರ ಪ್ರದೇಶಾ ದಾಕೂನ ಆಯಿಲೆ ಸಾಬಾರ 1500 ಲೋಕಾಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿ ಸಾಂಜವೆಳಾ 5.45 ತಾಂಯ ಉತ್ಸವ ಚಲೊ. 
ಗುರುವರ್ಯಾನ ಜಮೀಲೆ ಸಗಟಾಂಕ ಫಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತ ದಿಲೆ°.

दाम् बाबाक भाँगरा पाल्लँकि समर्पण

मडगाँव्: श्री रामनाथ दामोदर सँस्थान, जाँबवलि, गोवा हाँगा आरताँ (डि.20) श्री सँस्थान गोकर्ण पर्तगालि जिवॉत्तम मठाधीश श्रीमद् विद्याधिश तीर्थ श्रीपाद वडॅर स्वामीजि हाँनि भाँगरा पाल्लँकि समर्पण कॅलॅँपर्तागालि दाकुन  दोनपार 1.45 जाँबवलिक येवनु पाविलॅ गुरुवर्याँक देवळाचॅ ऄध्यक्ष प्रकाश कुँडॅ आनी हेरानि वाध्यघोष आनी वैदिक लोकालॅ वेदघोष सहित स्वागत जालॅँदेवालॅ गर्भगुडिचॅ मुकार माँडयिलॅ आसन स्वीकार कॅललॅ गुरुवर्यानि श्रीमद् इँदिराकाA स्वामीजिन श्री दामोदर देवाक 10 ग्राम् आनी श्री लक्ष्मी नारायण देवाक 5 ग्राम् भाँगर भॅँट् दिलॅलो उडगास काडलॉ. आजि भाँगरा पाल्लँकि साकार जालॅलॅ विषयारि ताँनि सँतोष व्यक्त कॅलॉ. दानि लोकाँक फल मँत्राक्षत आनी यादस्तिका दिवनु सन्मान जालॉ.

दामु ऄण्णा, सतीश प्रभु, गोवाचॅ आदलॅ मुखेल मँत्रि दिगँबर कामत, आदलॅ उप मुखेल मँत्रि विजय सरदेसायि आनी हेर महाजन, कुळावि लोक उपस्थित आशिलॅ.जु 4.30 दाम् बाबालॅ उत्सव मूर्तिचॅ मुकार गुरुवर्यानि वैदिक वर्गाचॅ  उपस्थितिरि पल्लँकिचॅ शुद्दिकरण विधि सँपन्न कॅलि. उपराँत गॉँय, कर्नाटक, केरळ आनी हेर प्रदेशा दाकून आयिलॅ साबार 1500 लोकालॅ उपस्थितिरि साँजवॅळा 5.45 ताँय उत्सव चलॉ.

गुरुवर्यान जमीलॅ सगटाँक फल मँत्राक्षत दिलॅँ.

Tuesday, 07 December 2021 19:09

ಕೊಂಕಣಿoತುಲೊ ಜೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ ದಾಮೋದರ ಮೌಜೊ ಹಾಂನಿ° 57ವಿ° ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೀಕಲ್ಯಾ. 77 ವರಸಾಚೆ ಮೌಜೊ ಗೋಯಾಂತು° ಜಲ್ಮಲೆ ಆನೀ ಮಾಕ್ಷಿಚೆ ತೀನ ದಶಕ ದಾಕೂನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂತು° ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರವೊಚೆ°, ಲೇಖನಾ ಬರೊವಚೆ° ಆನೀ ಚಲನಚಿತ್ರಾಂಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೆ  ಬರೊವನು ನಾವಾದಿಕ ಜಾಲೆಲೆ. ಹಾಂನಿ° ದೋನ ಕಾದಂಬರಿ, ಚಾರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ಸಂಗ್ರಹ ಆನೀ ತೀನ ಪುಸ್ತಕ° ಬರಯಲ್ಯಾಂತಿ. ಸಾಬಾರ ಭಾಶೆಂಕ ಭಾಷಾಂತರ ಜಾಲೆಲಿ ಹಾಂಗೆಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಕಾರ್ಮೆಲಿನ’ ಹಾಕಾ 1983 ಇಸವಿಂತು° ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗೆಲಿ ಕಾಣಿಯೊ ದೇಶಾಚೆ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿoಗಡ ಭಾಶೆಂಕ ಅಣಕಾರ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ ಆನಿ ಥೊಡಿ ಕಾಣಿಯೊ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆನೀ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಶೆಂಕ ಅಣಕಾರ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ. 
    1998 ಇಸವಿಂತು° ಹಾಂಗೆಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಕ ಕಥಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 1997 ಇಸವಿಂತು° ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಂತು° ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಭಾಷಣಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೋವಾ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2011-12 ವರಸಾಂತ ಭಾರತ ಸರಕಾರಾಚೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಫೆಲೊಶಿಪ್, 2011 ವರಸಾಂತ ಹಾಂಗೆಲಿ ಕೃತಿ ತ್ಸುನಾಮಿ ಸೈಮನಾಕ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಂಕಾ ಲಾಭಲ್ಯಾ. 
2015 ವರಸಾಂತ ಹಾಂಗೆಲಿ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೆಚೆ ಸಂಗ್ರಹ “ತೆರೆಸಾಸ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೋರಿಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಗೋವಾ” ಫ್ರಾಂಕ್ ಒಕೊನರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರಿಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಕ ನೆಮಣೂಕ ಜಾಲೆಲಿ. ಮೌಜೊ ಎಕ ಝುಜಾರಿ ಸುತಾ ಆಸಾತಿ ಆನೀ 2015 ವರಸಾಂತ ಪ್ರೋ. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಹತ್ಯಾ ಜಾಲೆಲೆ ವೇಳಾರ ಹಾಂನಿ° ಭಾರತಾಂತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾಗತಾ ಆಸಚೆ ಬದಲ ತಾಳೊ ಕಾಳೊಲೊ.  ಹಾಂಗೆಲ ಜೀವಾಕ ಭಂಯ ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ ಹತ್ಯಾ ತನಿಖಾ ಕರತ ಆಶಿಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಲಿಸಾನ ತಾಕಿತ ಕೆಲೆಲೆ° ಆಸಾ.  ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ ಹಾಜೆ° ಪಯಲೆ° 2008 ವರಸಾಂತ ರವೀಂದ್ರ ಕೇಳೆಕರ್ ಹಾಂಕಾ° ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭಲ್ಯಾ.   

Sunday, 26 September 2021 22:43

 

 

 

ಆಜಿ ಸಾಂಜವೇಳಾ 4 ಗಂಟ್ಯಾಕ ಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಮಠ ಕವಲೆ ಗೋಂಯ ಹಾಜೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಶಿವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಾಂನಿº ಪರ್ತಗಾಲಿಚೆ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠಾಕ ಯೆವನು ಗೋಕರ್ಣ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂಗೆಲಿ ಭೇಟಿ ಕೆಲಿ. ಗೋಕರ್ಣ ಮಠಾಧೀಶಾನಿ ಕೈವಲ್ಯ ಮಠಾಧೀಶಾಂಕ ಪರ್ತಗಾಲಿಚೊ ಮಠ ದಾಕಯಲೊ. ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಂನಿº ಪೀಠಾರೋಹಣ ಕರತರಿ ಉಭಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಂಗೆಲಿ ಹೀ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿ ಕೆಲೆಲೆ ಗುರುವರ್ಯಾನಿ ಉಪರಾಂತ ಮಠಾಂತ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ ದವರಲೆಲೆ ಎದೊಳು ಘಡಲೆಲೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸಾಚೆ ತಸ್ವಿರº ಪಳಯಲಿº. ಹ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಯೊಗೀಶ ಕಾಮತ ಕುಮಟಾ, ಮಹೇಶ ನಾಯಕ ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಶ್ರಿಕಾಂತ ಶ್ಯಾನಭಾಗ ಗೋಕರ್ಣ, ಗಣೇಶ ಕಾಮತ ಗೋಕರ್ಣ, ನಿಲೇಶ ಬೋರ್ಕರ್ ಕುಮಟಾ, ಕಮಲೇಶ ಬೋರ್ಕರ್, ಸುನಿಲ್ ಗಾಯತೊಂಡೆ, ನವೀನ ನಾಡಕರ್ಣಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಶ್ಯಾನಭಾಗ್  ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ. 

Thursday, 23 September 2021 16:51

ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಚೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲೆ ಸುರವೆಚೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಜಾಲ್ಲೆ. ಕುಶಾವತಿ ನದಿತೀರಾಂತು ಮೃತ್ತಿಕಾ ವಿಸರ್ಜನ ಕೋರನು ಪ್ಲವ ಸಂವತ್ಸರಾಚೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವೃತ ಕೈದ ಕೆಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠಾಚೆ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಆನಿ ವೈದಿಕ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ.

Page 1 of 2

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

ದಳಪ

ದಳೆಲೆಂ ಗೋಂವಾ ಪೀಟ ಚಪಾತಿಕ ಉತ್ತಮ. ಖಂಚೋಯ ವಸ್ತೂಚೆ ಕುಡಕೇ ಚೂರು, ಪಿಟ್ಟಿ ಕರಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೋ ವಸ್ತು ದಳಕಾ. ಹಾಂಗಾಚೆ ಉದ್ಘೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ದಳ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಶಬ್ದು ವಾಪರಲಲೊ ಆಸಾ ತೇ ಶಬ್ದಾ ವಿಶಿಂ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ. ದಳಚೇ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ಮೂಲ ರೂಪ ದಳ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೇಚೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮೇಳನು ದಳಚೆಂ ದಳೇಲೇ, ದಳಕಾ ಮ್ಹಣಚೇ ರೂಪ ಪಾವಲಾಲೆ. ದಳ ಮ್ಹಣಚೋ ಹೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೆಚೊ ದಲನ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ದಲನ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರ ನ ರೂಪ ಜಾವನು ದಲ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ.

ಹೆ ದಲ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೇ ಲ ಕಾರ ಳ ಕಾರ ಜಾವನು ದಳ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ. ಹಾಜೋ ಅಥರ್ು ಪಿಟ್ಟ ಕರಚೀ, ಕುಡಕೇ ಕರಚೆ, ಚೂರ ಕರಚೆ ಮ್ಹಣು ಅಥರ್ು. ಕೊಂಕಣೀಂತ ಶಬ್ದಾಚೆ ಪಯಲೆ ಅಕ್ಷರ ಒ ಕಾರ ಸಹಿತ ಉಚ್ಚಾರ ಕರಚೇ ಆಶಿಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ದ ಕಾರ ದೊ ಕಾರ ಜಾವನು ದೋಳ, ದೊಳಚೇ ಮ್ಹಣ ರೂಪ ಪಾವತಾ. ತರಿಯೀ ದಳಚೆ, ದಳಪ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ನೈಜ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 58 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top