Hyderabad

Hyderabad (3)

ಹೈದರಾಬಾದ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹೋಟೆಲ್ ಎಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಹಾಜೊ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ದೊಡ್ಡರಂಗಡಿ ಗಾಂವಚೊ ಐ. ರಘುವೀರ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ° ನೆಮಣೂಕ ಜಾಲಾ°. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ತಾರೀಕೆಕ ಚಲೆಲೆ ಮಹಾಸಭೆಂತು° ಹಾಂಗೆಲೆ° ನೆಮಣೂಕ ಜಾಲೆ°. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಾಚೆ ನಂದ್ಯಾಲ ಗಾಂವಾoತು° ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹೋಟೆಲ್ ಚಲಾಯತಾ ಆಸಚೆ ಹಾಂಕಾ° ರಾಯಲಸೀಮಾ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಜಬಾಬ್ದಾರಿ ಮೆಳೆಲಿ ಆಸಾ. ಮೂಲತ: ದೊಡ್ಡೆರಂಗಡಿಚೆ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಹಾಂನಿ° ಸಮಾಜ ಸೇವೆಂತೂಯಿ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.

ಐ. ರಘುವೀರ ಶೆಣೈ: ಹಾಂಗೆಲೊ ಜಲ್ಮು ಉಡುಪಾಂತು° ಜಾಲೆ°. ಐ. ಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಆನಿ ರಾಧಾ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೊ ಪೂತು ಜಾವನು ಜಲ್ಮಾಕ ಆಯಿಲೆ ಹಾಂಕಾ° ಚಾರ ಭಾವ ಆನಿ ಎಕಲಿ ಬ್ಹಯಣಿ ಆಸಾತಿ. ಹಾಂಗೆಲೆ ಮೂಳಾವೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡೆರಂಗಡಿಚೆ ಕುಕ್ರಾಜೆ ಸರಕಾರಿ ಶಾಳೆಂತು° ಜಾಲೆ°. ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಾ ದಾಕೂನ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಲೆ ಹಾಂನಿ° ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಂದ್ಯಾಳಾoತು° ಪ್ರಾಪ್ತ ಕೆಲೆ°.
ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೇಲ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ಹಾಂನಿ° ನಂದ್ಯಾಳಾoತು° ಶ್ರೀ ನಿಧಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಚಲಾಯಶಿತಾ ಆಸಾತಿ. ತ್ಯಾ ನಂತಾ° ನಂದ್ಯಾಳಾoತು° ಶ್ರೀ ನಿಧಿ ಟಿಫಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆನಿ ಹೋಟೇಲ್ ಅಕ್ಷಯ್, ಆಟ್ಮಕುರುಂತು° ಹೋಟೇಲ್ ಗೀತಾ ಭವನ ಹಾಂನಿ° ಚಲಾಯಸಿತಾ ಆಸಾತಿ.
ಜಿನಿಯಸ್ ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಂಡ್ ಎಂಪವರಮೆoಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಜೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಮಹಾ ನಂದೀಶ್ವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಂಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಸಮಾಜ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಜೆ ಸಂಚಾಲಕ, ಕರುನಾಡ ಭಂದು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಡ ಟೂರಿಸಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹಾಜೆ ಸದಸ್ಯ ಜಾವನು ಹಾಂನಿ° ಸೇವಾ ದಿತಾ ಆಸಾತಿ. ಹಾಂಕಾ ಬಾಯಲ ಗೀತಾ ಶೆಣೈ ಆನೀ ಚೆರಡುವಂ ಹೃಷಿಕೇಶ ಆನೀ ಅನಿರುದ್ಧ ಹಾಂಗೆಲೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮೆಳೆಲೊ ಆಸಾ.

Click Support Us to support Kodial Khaber 

 

ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೀಸ ವರಸ ದಾಕೂನ ಹೈದರಾಬಾದಾಂತು° ಆಶಚೆ ನಾರಾಯಣ ಪೈ ಆನಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪೈ ಹಾಂಗೆಲಿ ದಾಕಲಿ ದ್ಹುವ ನಿಧಿ ಪೈ ಹೀಕಾ ಹ್ಯಾ 2023 ವರಸಾಚೆ ಯು.ಪಿ.ಎಸ.ಸಿ. - ಸಿ.ಎಸ.ಇ ಪರೀಕ್ಷೆಂತು° 110ವೆ° ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ°. ಸಾನಪಣೆ ದಾಕೂನುಚೀ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಆಶಾ ಪಾವತಲಿ ಹೀಣೆ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕೆಲೆಲಿ ಆಸಾ. ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆ ಸಾಂಗತ ಹೀಣೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಚಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲೆಲಿ. 2020 ವರಸಾಂತು° ಬಿ.ಕಾಂ ಪರೀಕ್ಷೆಚೆ ಸಾಂಗತ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಾಚೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೀಣೆ ಕೆಲೆ°. ದುಸ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತು° ಇಂಟರವ್ಯೂ ಥಾಂಯ ಪಾವಿಲೆ ಹೀಣೆ ಹ್ಯಾ ವರಸ ತಿಸ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತು° 110ವೆ° ರ‍್ಯಾಂಕ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕೆಲಾ°. ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಾಂತು° ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ಮನ ಹಿಕಾ ಆಸಾ.

ಮೂಲತ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಹೆಗಡೆಚೆ ಜಾವನು ಆಸಚೆ ನಾರಾಯಣ ಪೈ ಹಾಂನಿ° ಹೈದರಾಬಾದಾಚೆ ಎಕ ಹೋಟೆಲಾಂತು° ಮೆನೇಜರ್ ಜಾವನು ಸೇವಾ ದೀವನು ನಿವೃತ್ತ ಜಾಲ್ಯಾಂತಿ. ಹಾಂಗೆಲಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡಿ ದ್ಹುವ ಚಾಟರ‍್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆοಟ್ ಜಾವನು ಆಸಾ.

Friday, 08 July 2022 17:27

ಅಚ್ಚುತ ಪೈ ದೇವಾದಿನ

Written by

ಹೈದರಾಬಾದ: 38 ವರಸ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತು° ಸೇವಾ ದೀವನು ನಿವೃತ್ತ ಜಾತರಿ ತಾಗೆಲೆ ಚೆರಡುವಾಂಲೆ° ಉದ್ಯಮಾಕ ಮೇಳೂಂಕ ಹೈದರಾಬಾದಾಕ ಗೆಲೆಲೊ ಅಚ್ಚುತ ಪೈ (95 ವರಸ) ಹಾಂನಿ° ಜುಲೈ 7ಕ ಹೈದರಾಬಾದಾಂತು° ದೇವಾದಿನ ಜಾಲೆ. ಪಂದ್ರ ವರಸ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆ ಬಂದರ ಬ್ರಾಂಚಾಂತು°, 10 ವರಸ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚಾಂತು° ಆನಿ ಹೇರ ಬ್ರಾಂಚಾಂತು° ಸೇವಾ ದಿಲೆಲೆ ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಲ್ ಆಫೀಸಾಂತು° ಡಿವಿಜನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಾವನು ನಿವೃತ್ತ ಜಾಲೆಲೆ.

ನಿವೃತ್ತ ಜಾತರಿ ಹೈದರಾಬಾದಾಂತು° ತಾಂಗೆಲೊ ಪೂತು ಪ್ರಕಾಶ ಪೈನ ಸಾಂಬಾಳನು ಹಾಡಲೆಲಿ ಪುಝುಲೋನಾ ಕಂಪನಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾಲೆಲೆ ಹಾಂಗೆಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರಿ ವಾಡಿಲಿ ಕಂಪನಿ ಆಜಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥರಾಕ ಪಾವಿಲಿ ಆಸಾ. ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಆಸಚೆ ಹಾಂಗೆಲೆ ಮುಖೇಲಪಣಾರಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಕುಟುಂಬೆಚೆ ತರಪೇನ ವಾರಂಗಲಾಂತು° ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ ಸುತಾ ಶುರು ಜಾಲಾ°.

ಜಿ. ಎಸ್. ಬಿ ಸಮಾಜಾಚೆ ಬದಲ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಆಶಿಲೆ ಹಾಂನಿ° ಸಾರಸ್ವತ ಮಠಾಂಕ, ಸಮಾಜಾಕ ಆನೀ ಹೇರ ರೂಪಾರಿ ಖೂಬ ದಾನ ಧರ್ಮ ಕೆಲೆಲೆ ಆಸಾ. ಪ್ರಕಾಶ ಪೈ ಆನಿ ಅನಂತ ಪೈ ಸಹಿತ ತೀನ ಪೂತ ಆನಿ ಎಕ ದ್ಹುವೆಕ ಸೋಡೂನ ತಾಂನಿ° ಗೆಲ್ಯಾಂತಿ. ಆಜಿ (ಜುಲೈ 8) ಸಕಾಳಿ 10 ಗಂಟ್ಯಾಕ ತಾಂಗೆಲೊ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಚಲೊ.

ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಜಾವಕಾ ಆನಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂಗೆಲೆ ಸೋಪನ ಜಾವನು ಆಸಾ.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ಡಾಕ್ಟರಾಲೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಸಾಂಗತ ವಿಲೀನ ಜಾಲೆ°,,,

ಡಾ. ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಎಕ ನಾವಾದೀಕ ಡಾಕ್ಟರು ಆಶಿಲೊ. ಯುರಾಲಾಜಿ ತಾಗೆಲಿ ಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ. ತೊ ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂತಾ° ಎಕ ಬರೊ ಭಾಷಣಗಾರುಯೀ ಜಾವನು ಆಶಿಲೊ. ಸಾನ ಪ್ರಾಯೆರಿ ತೊ ಜನಾ ಮೋಗಾಳ ಜಾಲೆಲೊ. ತೊ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಜಾವನು ಅಂತರಲೊ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತನಾ ಸಾಬಾರ ಲೋಕಾಂಕ ತೆಂ ನಂಬಗೂಚಾಕ ಜಾಯನಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಿಲೊ ತೊ ಕೆದನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಾಲಚೆ ಕೆ. ಎಂ. ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳತಲೊ. ಸಕಾಳಿ ದಾಕೂನ ಸಾಂಜವೇಳಾ ತಾಂಯ ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರಾಚೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂತು ತೊ ದಿಸತಲೊ ಮ್ಹಣು ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ ಗೆಲೆಲೆ ಸಾಂಗತಲೆ. ತಿತಲೊ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊ. ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಪೆಶೆಂಟಾoಕ ಪಳೊವಚಾಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ರೌಂಡ್ಸಾರ ವತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಹೋಡು ತಾಳೊ ಆಯಕೂನು ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆರಿ ಆಸಚೆ ಸಗಟ ರೂಮಾಂತುಲೆ° ಪೇಶೆಂಟಾoಕ ತೊ ಆಯಲೊ ಮ್ಹಣು ಕಳತಲೆ° ಖಂಯ. ಕುಶಾಲ ಉಲೊವನು ಪೇಶೆಂಟಾoಲಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಸಮಯ ಕರಚೆಂ ತಾಗೆಲಿ ಸವಯ್ ಆಶಿಲಿ.
ನ. 9ಕ ಎಕ ಆಪರೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಕರನು ಭಾಯರ ಆಯಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಲೆ°. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ ಶುಶ್ರುತಾ ಮೇಳಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೆ°. ತೊ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ 8 ದೀವಸ ಆಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಊಂಛ ಸ್ಥರಾಚೆ ಟ್ರಿಟಮೆಂಟ್ ಮೆಳೆ°. ಜಾಲ್ಯಾರ ದೈವಿಚ್ಛಾ ವ್ಹಿಂಗಡ ಆಶಿಲಿ. ನ.17 ಕ ತಾಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಜಾಲೆ°.
ಡಾಕ್ಟರಾಕ ಫಕತ 60 ವರಸ°. ಸಾಬಾರ 30 ವರಸಾಚೊ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಣಭವ. ಡಾಕ್ಟರ ಮ್ಹಣು ನ್ಹಹಿ°, ಆರತಾ° ತರನಾಟೆ ಲೋಕಾನ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾವನು ಮರಣ ಪಾವಚಿ ಖಬರ ಆಯಕೂಚೆ° ಚಡ ಜಾಲಾ°. ಸ್ವತ: ಡಾಕ್ಟರ ಆಶಿಲೆ ತಾಕಾ ಖಾಂಯ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮೇಳನಿ ವೆ ? ತಾಣೆ ತಾತಾವಳಿ ತಾಗೆಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾಚಿ ತಪಾಸಣಾ ಕರನು ಆಸಚೆ° ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕ ಫಾಮಾದ ಡಾಕ್ಟರಾಕಚೀ ಅಶಿ° ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾ ಬದಲ ಕಿತಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಘೆವಕಾ ? ಮನಶಾನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಶಿ° ದವರಕಾ ? ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಲೆ° ವಾಡಲಾ° ಕೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲೋಕಾ° ಮಧೆಂತೂಚಿ ಆಮಿ ಘೆವಚೆ ವಕದ ಆನಿ ಹೇರ ವಿಷಯಾಚೆರಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾವಚೆ° ಆಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ವಾಚತಾತಿ ಆನಿ ಆಯಕತಾತಿ. ಆಮಿ ಘೆತಿಲೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾ ಬದಲಯಿ ಸಂದೇಹ ಉಲಯತಲೆ ಆಸಾತಿ. ಆಶೆ° ಸಾಬಾರ ಸವಾಲಾ° ಆಮಗೆಲೆ ಮುಕಾರ ಆಸಾತಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಖೂಬ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾ ಆಸಾ. ಆರತಾ° ಕ್ರಿಕೇಟರ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಗೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲ ಸಾಂಗಿಲೊ ಎಕ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೊವಚಾಕ ಮೆಳೊ. ತಾಂತು° ತೊ ಕಾರ್ಬ್ಸ ಊಣೆ ಕರಚೆ°, ಪ್ರೊಟಿನ್ ಚಡ ಕರಚೆ°, ಗೀನ್ ವೇಜಿಟೆಬಲ್ಸ್ ಖಾವಚೆ°, ಲೋಣಿ - ತುಪ ಖಾವಚೆ° ಸಾಂಗತಾ. ತಾಗೆಲೆ ಉತ್ರ° ಆಯಕತನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಥೊಡೆ ಇಷ್ಟ ಲೋಕಾನ ಆಶೆ° ಕರಚೆ° ಚೂಕಿ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ದಿಸತಾ. ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರನು ಪಳೊವಯೆತ ಮ್ಹಣು ಭೊಗತಾ. ದೀವಸಾಕ ಉಣೆನಾ 30 ಮಿನೀಟ್ ಚಮಕಲೆರಿ ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ಹರ ಎಕಲೊ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ತರನಾಟೆನಿ ಸುತಾ ಸಾನ ಪ್ರಾಯೇರಿಚಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಮ ಕರನು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಮ ಕರಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಕಾ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಬರೊ ಡಾಕ್ಟರು ಆನಿ ಭಾಷಣಗಾರ ನಂತಾ° ಎಕ ಕವಿ ಸುತಾ ಆಶಿಲೊ. ತಾಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆನ ಖೂಬ ಕವಿತಾಂ ರಚನ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣು ತಾಣೆ ದೇವಾದಿನ ಜಾತರಿಚಿ ಲೋಕಾಂಕ ಕಳೆ°. ತಾಣೆ ಆರತಾ° ಎಕ ಸಮಾರಂಭಾoತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲೆಲೆ ಭಾಷಣ ಖೂಬ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ°. ತಾಂತು° ತೊ ಆತ್ಮ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿಷಯಾರಿ ಉಲಯತಾ.
"ಕ್ರಷ್ಣಾನ ಸಾಂಗಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಮ್ಹಣಕೆ ಆತ್ಮಾಕಯೀ ಆದಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ್ಯ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮರಣ ನಾ" ಮ್ಹಣು ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಚೆ ಶುರುವಾತಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ಸಾಂಗತಾ. ಆಮಿ ಜೀವನಾಂತು° ಆಮಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಕಾ, ಕರತನಾ ಆಮಕಾ ಜಯ ಮೇಳತಾ ಯಾ ಸೋಲು ಮೇಳತಾ. ಆಮಗೆಲೆ ವಿಷಯಾರಿ ಕೋಣ ಕಸಲೆ° ಚಿಂತಾ ಕರತಾ ಮ್ಹಣು ಆಮಿ ಮನಾಂತ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಕಷ್ಟ ಜಾತಾ. ತಸಲೆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿರಿ ತುಮಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚೆ° ಸುಲಭ ಜಾಯನಾ ಆನಿ ಕರಚೆ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ ನ್ಯಾಯ ದಿವಚಾಕ ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಮುಕಾರ ತೊ ಅಶೆ° ಸಾಗತಾ ಕೀ, ಎಕ ಪಾವಟಿ ತಾಗೆಲೆ ಪ್ರೋಫೆಸರಾನ ಸಾಂಗಿಲೆ° ಖಂಯ, ತುವ° ತುಗೆಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು° ಪ್ರಚಾರ ಘೆವಚಾಕ ಯಾ ನಾವಾದೀಕ ಜಾವಚಾಕ ಆಯಿಲೊ ನ್ಹಹಿ°. ತುಗೆಲೆ ಮನಾಕ ಖಂಚೆ ಸಮ ಮ್ಹಣ ದಿಸತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾನವಿಯತಾ ದೃಷ್ಠಿ ದವರನು ಕರ್ತವ್ಯಪಾಲನ ಕರಿ. ಕೋಣಾಕ ಅಭಿಮಾನ ಆಸಾಕೀ ತಾಗೆ ಲಾಗಿ ಮಾನವೀಯತಾ ಆಸತಾ. ಕೋಣಾಕಯಿ ಖುಷಿ ಕರಚಾಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರಚಾಕ ಜಾಯನಾ. ಅಹಂ ಸೋಡಕಾ, ಶರೀರ ಆನಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ಸೋಡಚೆ° ಕರಕಾ. ಶರೀರ ಆನಿ ಹೇರ ವಸ್ತು ಆಮಗೆಲೊ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಣು ಚಿಂತಲ್ಯಾರಿ ಸಹಜ ಜಾವನು ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಾತಾತಿ. ಆತ್ಮ ವ್ಹಂವಚಾಕ ಶರೀರ ಶಿವಾಯ, ಶರೀರ ವ್ಹವಂಚಾಕ ಆತ್ಮ ನ್ಹಹಿ° ಮ್ಹಳೆಲೆ ಉಡಗಾಸ ದವರಕಾ. ಆತ್ಮಾನ ಶರೀರ ವ್ಹಂವಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಲ್ಯಾರಿ ಶರೀರ ಸೋಡಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಂಬಾಳಚಾಕ ಕಸಲೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣೂಯಿ ಡಾಕ್ಟರಾನ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಸಾಂಗಲಾ°. ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಜ್ಞಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತೊ ಸಾಂಗತಾ.
ಆಮಿ ಕೆದನಾಯಿ ಚಲನಶೀಲ ಆಸೂಕಾ. ಚಲಚನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಜೀವಂತ ಆಸಾತಿ ಮ್ಹಣಚೆ ಸೂಚನಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಪ್ರಾಯ ಜಾಲೆಲ್ಯಾನಿ ಜಾಲೆ ತಿತಲೆ ಚಮ್ಕೂಚೆ° ಕರಕಾ. 60 ವರಸ° ಜಾತರಿ ಎಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಹರನು ಚಮಕೂಚೆ° ಬರೆ° ಮ್ಹಣು ತೊ ಡಾ. ಟಿ. ಎ. ಎ. ಪೈಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿತಾ.
ದುಸ್ರೆಂ, ಭೋಜನ. ತರನಾಟೆ ಆಸತನಾ ಫಾತೋರ ಖಾವನು ಜೀರ್ಣ ಕರಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಸತಾ. ಪ್ರಾಯ ಜಾತಾನ ತೀ ಶಕ್ತಿ ಊಣೆ ಜಾತಾ. ತಶಿಂ ಮ್ಹಣು ಕಸಲೆಂಯಿ ಸೊಡಚೆಂ ನ್ಹಹಿಂ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಹೈ ಫೈಬರ್ ಆಸೂಕಾ, ಉದಾಕ ಪಿವಕಾ, ಲಾಯಕ ಕರನು ನಿದೋಕಾ. ಎಕ ಲೇಖಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 8 ಗಂಟೊ ಕಾಮ ಕರಕಾ, 8 ಗಂಟೊ ಕುಟುಂಬಾಕ ದೀವಕಾ ಆನಿ 8 ಗಂಟೊ ನಿದೋಕಾ. ವಗೀ ನಿದೊಚೆಂ ಆನಿ ವಗೀ ಉಟಾಚೆ° ಕರಕಾ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಂಗತ ಮೆಳಚೆ° ಕರಕಾ. ಅನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು ದೂರ ದವರಕಾ. ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ತಸಲೆ ಹೇರ ವಸ್ತು ದೂರ ಕರಚೆ°, ಖಂಚೆಯ ಗಾರ್ಡನಾಕ ವಚೆ° ಹಾಕಾ ಉದಾಹರಣ ಜಾತಾತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಮೇಳನು ಆಸಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಾ.
ಆಯಚೆ ದೀಸಾಂತ ಸಂಭoದ ಚೂಕುನ ವಚೆ° ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ°. ಸಂಭoದ ವರೊನ ಹಾಡಚೆ° ಕರಕಾ. ದೋಸ್ತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕಾನ್ನಡಿ ಶೆಂ ಆಸತಾತಿ. ಮುಖಸ್ತುತಿ ಕರತಲೆ ನ್ಹಹಿ°. ಕೇದನಾಯಿ ಸಂಭoದ ಉದಾಕಶೆ° ಆಸೂಕಾ. ಉದಾಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಸತಾ. ತಾನಿ ನಿವಯತಾ. ಆಮಿ ತಶೀಂಚಿ ಜಾವಕಾ. ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ ಜೀವನಾಂತು° ಚಲನ, ಭೋಜನ, ಶಯನ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಲಿನಾಚೆ ಬದಲ ಚಡ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ತ್ಯಾಚ ವೇಳಾರ ಸ್ನೇಹ ಪರಿಪಾಲನ ಕರಚೆ° ಕರಕಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂನು ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಖೇರಿ ಕೆಲೆಲೆಂ ಆಸಾ.
ತಾಣೆ ಭಾಷಣಾಂತು° ಕಸಲೆ° ಸಾಂಗಲಾ° ತೆ° ತಾಣೆ ಜೀವನಾಂತು° ಪರಿಪಾಲನ ಕೆಲಾ° ಮ್ಹಣಯೆತ. ತಾಗೆಲೆ ಬದಲ ತಾಗೆಲೆ ದೋಸ್ತಾನಿ, ಪೇಶೆಂಟಾನಿ ಆನೆ ಹೇರಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾರಿ ಫಾಯಸ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂದೇಶ ಪಳೊವನು ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾತಾ.
ಡಾಕ್ಟಾçಲೊ ಮ್ಹಾಂತು ಜಿ. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹಾಂನಿ° ಮಂಗಳೂರಾoತು° ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ ಸೇವಾ ದಿವಚೆ ನದರೇನ 1981ತು° ಶುರು ಕೆಲೆಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಸಂಘ ಆಜಿಕಯೀ ತೀ ಸೇವಾ ದಿವೂನ ಆಸಾ. ಸಂಘಾನ ಆಪಯಿಲೆ ತೇದನಾ ಜಿ. ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಯೆವನು ತಾಂಕಾ° ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿತಲೊ. ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯ, ವಾಘ್ಮಿ, ಸಂಘಟಕ, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಆಶಿಲೆ ತಾಂಗೆಲೆ ಆತ್ಮಾಕ ಶಾಂತಿ ಮಾಘೂಯಾ°.

Shabdvihar

ಪಾನತೀಸ ಪಾಂತೀಸ.

ಶಿನ್ನಾಕ ಪಾನತೀಸ (ಪಾಂತೀಸ) ವರಸ ಜಾಲ್ಯಾರಿಯೀ ವ್ಹಾಡರ್ಿಕ ಜಾಯನೀ. ಹೀ ಕಂಠೀ ಪಾನತೀಸ (ಪಾಂತೀಸ) ಮೋತ್ಯಾಂಚೀ ಜಾವನ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಚೇ ಹೆಂ ವಯಲೇ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಪಾನತೀಸ, ಪಾಂತೀಸ ಮ್ಹಣಚೋ ಜೋ ಏಕ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಾ ತೋ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಜಾವನು ಆಸಾ. ತೀಸ + ಪಾಂಚ ಮ್ಹಣಚೋ ಅಥರ್ು ದಿವಚೊ ಸಂಖೊ ಜಾವನ ಆಸಾ. ಅಶ್ಶಿ ಅರ್ಥ ದಿವಚೆ ಪಾನತೀಸ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಅಶ್ಶಿಂ ಆಸಾ.

ಪಾಂತೀಸ ಮ್ಹಣು ಆಮೀ ವಾಪರಚೊ ಹೋ ಶಬ್ದು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೇಚೊ ಪಣತೀಸ ಮ್ಹಣಚೋ ಶಬ್ದು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಪಣತೀಸ ಮ್ಹಣು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಾಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಜಾವಚೋ ಹೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶೇಚೊ ಪಂಚ ತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಚೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಾ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಪಂಚ ತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಪಂಚ ಮ್ಹಣಚೇ ಪ್ರಾಕೃತಾಂತು ಪಣ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ. ತ್ರಿಂಶತ್ ಮ್ಹಣಚೋ ತೀಸ ಮ್ಹಣು ಜಾತಾ. ಅಶ್ಶಿ ಪಣತೀಸ ಮ್ಹಣ ಪ್ರಾಕೃಂತ ಭಾಶಾಂತು ಜಾಲಾ. ಹೇ ಪಣತೀಸ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಪಣ ಮ್ಹಣಚೇ ಪನ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಪಾನ ಮ್ಹಣು ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ ತೀಸ ಮೇಳನು ಪನ > ಪಾನ > ತೀಸ - ಪಾನತೀಸ ಜಾಲ.್ಲ ನ ಕಾರ ಅನುಸ್ವಾರ ಜಾವನು ಪಾಂತೀಸ ಮ್ಹಣು ಕೊಂಕಣೀಂತು ರೂಢಿಂತು ಆಯಲಾ. ಪಂಚ ತ್ರಿಂಶತ್ > ಪಣತೀಸ > ಪನತೀಸ > ಪಾನತೀಸ >ಪಾಂತೀಸ ಮ್ಹಣು ರೂಪ ಪಾವಲಾ

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 91 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top