Friday, 15 January 2021 18:39

ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ ವನಿತಾ ದೀವಸು

Written by
Rate this item
(0 votes)

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಮಹಿಳಾ ವೃಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಂನಿ° ಮಾ. ೮ ಕ ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠಾಂತು° ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ ವನಿತಾ ದಿವಸ ಆಚರಣ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಮಂಗಳೂರಾಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಾಜೀ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ|| ಉಷಾ ಪ್ರಭಾ ನಾಯಕ, ಎಂ.ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಂತು ಅವಲ್ ಅಂಕ ಜೋಡಿಲಿ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕಾವ್ಯಾ ಭಟ್, ಪಾಕ ತಜ್ಞಾ ಗೀತಾ ಆರ್. ನಾಯಕ ಹಾಂಕಾ° ಸನ್ಮಾನ ಚಲೊ.

ಡಾ|| ಪಿ. ದಯಾನಂದ ಪೈ ಹಾಂನಿ° ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಬದಲ್ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲಿ. ಜಿ. ಜಿ. ಶೆಣೈ ಹಾಂನಿ° ಶುಭಾಷಯ ಪಾಟಯಲೊ. ಮಹಿಳಾ ವೃಂದಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ವಸುಧಾ ಕಾಮತ ಹಾಂನಿ° ಸ್ವಾಗತಾಚೆ ಉತ್ರಂ ಸಾಂಗಲಿ°. ಮೋಹಿನಿ ಡಿ.ಪೈ ವೇದಿಕೆರಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂತಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೀರಾ ಜಿ. ಶ್ಯಾನುಭೋಗ ಹಾಂನಿ° ಆಭಾರ ಮಾನಲೊ.

ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಉಪರಾಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲೊ. ಶೀಲಾ ನಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಿತ ‘ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ’, ಡಾ|| ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಹಾಂಗೆಲೆ° ‘ದಾಸರ ಪದಗಳು’ ಪ್ರತಿಭಾ ನಾಟ್ಯಾಲಯಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಲೆ° ‘ಅಪ್ರಮೇಯ ಕೃಷ್ಣ’ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜಾಲೆ°. ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಕ ಪೂಜಾ ಜಾತರಿ ಪ್ರಸಾದ ವಾಂಟಪ ಜಾಲೆ°.

Read 204 times Last modified on Friday, 25 June 2021 21:38

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು°

ಮುοಡ್ಕೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಭ ದೇವಳಾಂತು°

ಉದ್ಯೋಗ ಆನೀ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಡಾ| ಅರವಿಂದ

18:53:41 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ  ಕೇಂದ್ರ ‘ಕ್ಷಮತಾ

This application is only for the poor

कोंकणिंतल्या अस्तुरी साहित्याचेर

ಮಂಗಳೂರು: ವಿಶಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾοತು ಆಸಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಂಗಾಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಚೆ ಗೌಡ

https://www.youtube.com/user/MrBaligavenkatesh

Editorial

ವರ್ಶಿಕ್ ! ಕಸಲೆ° ಜಾತಾ ಆಸಾ ?

ಭಾರತ ದೇಶಾಂತ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಚಡ ಜಾತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ° ಎಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಶಾಕಯಿ ಕಳೂಂಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ಟ್ರೈನಾರ ವತನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗತ ಪ್ರಯಾಣ ಕರತಲೆ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ರೈಲ್ವೆ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲಾನ ಗುಂಡು ಘಾಲನು ಜಿವಶಿ ಮಾರಲೆ, ಮೆಲೆಲೆ ಪಯಕಿ ಎಕಲೊ ತ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾಲೊ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ವರಲೆಲೆ ತೀನ ಲೋಕ ವ್ಹಿಂಗವ್ಹಿοಗಡ ಭೊಗಿಂತು ಆಶಿಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಾಚೆ, ಜೀವಶಿ ಮಾರತರಿ ತೊ ಪೋಲಿಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾರತಾ ಮ್ಹಳೆಲಿ ಖಬರ ಆಯಕತಾನ ಕೋಣಾಕ ಜಾಲ್ಯಾರಯಿ ಕೋಪ ಯೆವಚೆ° ಸಹಜ ಜಾತಾ. ತಾಣೆ ಸೊದೂನ ವಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ°, ತಾಗೆಲೆ ಭಾಷಣ ಆಯಕತನಾ ತಾಗೆಲೊ ಉದ್ಧೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಸಾ. ಯುನಿಫಾರ್ಮ ಘಾಲನು ಆಶಿಲೆ ತಾಣೆ ತಾಗೆಲೆ ಸೀನಿಯರಾಕ (ತೊವಯಿ ಯುನಿಫಾರ್ಮಾರಿ ಆಶಿಲೊ) ಮಾರತರಿ ಕಪಡೆ ಆನಿ ಚೆಹರೊ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ವಿಂಚೂನ ವಿಂಚೂನ ಮಾರಲೆಲೆ ಪಳಯತಾನ ತಾಗೆಲೆ ಮನಾಂತ ಕಿತಲೊ ದ್ವೇಷ ಬರನು ಆಸಾ ಮ್ಹಣು ಅನುಭವ ಕರಯೆತ. ಥೊಡೆ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿ ಎಕ ಮಹಾನ ಮುಖೇಲಿನ "ಕಪಡೆ ಪಳೊವನು ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝುಂಕ ಜಾತಾ" ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚುನಾವಿ ಭಾಷಣ ದಿಲೆಲೆ°. ಹ್ಯಾ ಪೋಲಿಸಾನ ತೆ° ಗಂಭಿರ ಜಾವನು ಘೆತಲಾ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗೂಯೆತ. ಹ್ಯಾ ರೈಲ್ವೇ ಘಡಣಿ ಪಳಯತರಿ ಹೆ° ಖಂಯ ವಚೂನ ರಾಬತ ಮ್ಹಣು ಸಾಂಗಚಾಕ ಜಾಯನಾ.

NEWS CLICK
ಥಂಡ ಮನಾನ ಚಿಂತನ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಹೆ° ಸಗಟ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣು ಎಕ ಚೆರಡಾಕಯಿ ಸಮಝತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕರಚೆ° ಕಸಲೆ° ? ಥಂಡ ಮನ ಆನಿ ಚಿಂತನ ಕರಚೆ° ಗುಣ ನಾ ಜಾಲಾ° ಯಾ ತಾಕಾ ಪುರುಸೊತ್ತ ಮೇಳನಾ. ಸಗಳೊ ದೀವಸ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಯೆವಚೆ ಫಟಿಯೊ ವಾಚೂನ, ಪಳೊವನು, ಆಯಕುನು ಆಮಿ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಜಾವನು ತೆಂಚಿ ಬದ್ದ ಮ್ಹಣು ತಿ ಫಟ್ಟಿ ಆನಿ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚೆ° ಕರತಾತಿ. ಹಾಜೆ ಮಧೆ° ಆಮಗೆಲಿ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪೇಗ ಕರಚಾಕ ವಿಸರತಾತಿ.
ಆಜಿ ಇಂಟರನೆಟ್ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ನಾ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಯಾರ ಇಂಟರನೆಟ್ ಮದದ ಕರತಾ. ಇಂಟರನೆಟ್ ಕಿತಲೆ° ವಾಯಟ ಮ್ಹಣು ಲೇಕಲಾಂಕಿ ತಾಜೆ ದ್ಹಾ ವಾಂಟೆನ ಚಾಂಗ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಯೆತ. ಇಂಟರನೆಟಾರ ಆಸಚಿ ಸರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ವಾಚೂಕಾ ಯಾ ಪಳೊವಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ದ್ಹಾ ಜಲ್ಮು ಘೆತಲ್ಯಾರಯೀ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣು ಮೆಗೆಲೆ ಎಕ ದೋಸ್ತಾನ ಸಾಂಗಚೆ° ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕೂನ ಆಮಕಾ ವಾಟ್ಸಪಾರಿ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬದಲ ಸಂದೇಹ ಆಸಲ್ಯಾರಿ ಆಮಿ ಪಾಂಚ ಯಾ ದ್ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟರನೆಟಾಕ ವಚೂಕ.
ಉದಾಹರಣೆಕ ಆರತಾ° ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಳಾಕ ಘೆವನು ಎಕ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂನಿ° ಲಾಡು ಕರಚಾಕ ಪನ್ನಾಸ ವರಸ ದಾಕೂನ ನಂದಿನಿ ತುಪ ವಾಪೂರತಲೆ° ಖಂಯ. ನವೀನ ಸರಕಾರ ಯೆತರಿ ಸರಕಾರಾನ ತಾಂಕಾ° ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲೆ° ಖಂಯ°. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನಾರ ಆಶಿಲೆ ಲೋಕಾನ ಸುತಾ ಹಿ ಖಬರ ವಾಯರಲ್ ಕೆಲಿ. ಉಪರಾಂತ ಕಳನು ಆಯಲೆ° ಕಸಲೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ದೇಡ ವರಸ ಮಾಕ್ಷಿಚಿ ಆಯಚೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾನ ಸರಕಾರಾಂತ ಆಶಿಲೆ ವೇಳಾರಿಚಿ ತುಪ ದಿವಚೆ° ರಾಬಯಲಾ° ಖಂಯ°. ನಂದಿನಿ ತುಪಾಚೆ ಮ್ಹೊಲ ತಾಂಕಾ° ಚಡ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ನಂದಿನಿ ತುಪ ಖರೀದಿ ಕರಚೆ° ರಾಬಯಲಾ°. ಅಸಲೆ ಫಟಿಯೊ ಸಾಂಗತಾನಾ "ಗೂಗಲ್" ಕರನು ಸತ್ಯ ಭಾಯರ ಹಾಡಚಾಕ ಜಾತಾ. ಸಂದೇಹ ಯೆವಚೆ° ಮುಖ್ಯ. ಸತ್ಯ ಸೊದುಚಾಂಚು ಆಸಚೆ ಮಝಾ, ಕುರುಡೆಶೆ ಆಯಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರತೂನ ಚಾರ ಲೋಕಾಂಕ ದಾಡಚಾಂತು° ನಾ.


ಸಮ ಪಳೊವಚಾಕ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ಫಟಿಯೊ ಫಾಯಸ ಕರಚೊ ಮೂಳ ಉದ್ಧೇಶ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರಚೆ° ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಖಾಂಯ ಚೂಕಿ ನಾ. ಹೆ° ಆಜಿ ಕಾಳ ಥೊಡೆ ಲೋಕಾಂಕ ಸಮಝೂಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ತಾಂಕಾ° ನ್ಯಾಯ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾ ಮಧೆ° ಫರಕ ಕರಚಾಕ ಕಳಚಾಕ ಶುರು ಜಾಲಾ°. ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆನ ಖಾಂಯ ಜಾವಚೆ° ನಾ, ಮೋಗಾನ ಆಸೂಕಾ ಮ್ಹಣು ತಾಂನಿ° ಸಾಂಗಚೆ° ಆಯಕೂಂಕ ಮೆಳತಾ. ಹಾಂಗೆಲೊ ಸಂಖೊ ಖೂಬ ಊಣೆ ಆಸಾ. ತೊ ಸಂಖೊ ಚಡ ಜಾಲೆ ತಶಿ° ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶಾಕ ಬರೆಪಣ ಜಾತಾ.
ಆಮಗೆಲೆ ಭಾರತ ದೇಶಾಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸ ಆಸಾ. ಕೋಣಕೋಣಕಿ ಯೆವನು ಗೆಲೆ. ಆಜಿಕಯೀ ಆಮಿ ಸುದೃಡ ಆಸಾತಿ. ಸಾಬಾರ ಯುದ್ಧ ಪಳಯಲ್ಯಾಂತಿ. ಜಿಕಲ್ಯಾಂತಿ. ಹ್ಯಾ ದ್ವೇಷ ಭಾವನಾ ಪಸರತಲೆ ಲೋಕಾಂಕಯಿ ದ್ಹಾಂವಡಾಚಿ ಶಕ್ತಿ ಆಮಕಾ ಆಸಾ. ವಗೀಚ ಭಾರತ ದ್ವೇಷ ರಹಿತ ಭಾರತ ಜಾತಲೆ° !
ವಿಶ್ವಾಸ ದವರುಯಾ°.
ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ !

Shabdvihar

ಘೋಳಾಚೆಂ, ಘೋಳಾಯಿ

ಭುಗರ್ಿಂ ಚಾಕಲೇಟ್ ತೊಂಡಾಂತ ಘೋಳಯತಾತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಘಟ್ಟಿ ಆಸಚೆಂ ಖಾದ್ಯ ಘೋಳಾನ ಖಾತಾತಿ. ಕಾಮೇಲಿ ತೊಂಡಾಂತ ಕಸಲೇಂಯಿ ಘೊಳಯತಚ ಕಾಮ ಕರತಾತಿ.
ವಯಿಲೆ ಉದ್ಗೃತ ವಾಕ್ಯಾಂತು ಘೋಳಾಯಿ ಮ್ಹಣಚೊ ಜೋ ಶಬ್ದ ವಾಪರಲಲೋ ಆಸಾ ತಾಜೇ ಮೂಲ ಆನಿ ಆನೀಕ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಜೂವ್ಯಾಂ.

ಘೋಳಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಘಟ್ಟ ಆಸಚೇ ಖಾದ್ಯ ತೊಂಡಾಂತ ದವರೂನ ಘೆವನು ತಾಂತು ಘುಂವಡತಾಚ ಆಸತಾತಿ. ಅಶೀಂ ತೊಂಡಾಂತ ಘುಂವಡಾಯತಾಚಿ ಆಸೂಚಾಕ ಘೋಳಾಚೆ ಮ್ಹಣ ಸಾಂಗತಾತಿ. ಹಾಜೋ ಅರ್ಥ ಘಟ್ಟಿ ಆಶಿಲೆ ಖಾದ್ಯ ದ್ರವರೂಪ ಕರಚೇ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಹೊ ಅರ್ಥ ದಿವಚೊ ಹೋ ಶಬ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಶಾಚೇ ಘೂರ್ಣನ ಮ್ಹಣಚೇ ಶಬ್ದಾಚೇ ತದ್ಬವ ರೂಪ ಜಾವನು ಆಸಾ. ಘೂರ್ಣನ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಚೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಶಾರೂಪ ಘಲನ ಮ್ಹಣು. ಹೆಂ ಘಲನ ಮ್ಹಣಚೊ ಶಬ್ದು ಕೊಂಕಣೀಂತ ಆದ್ಯ ಅಕ್ಷರ ಓಕಾರ ಜಾವನು ಘೋಲನ ರೂಪ ಪಾವಲೆಂ. ಘೊಲನ ಮ್ಹಣಚೆ ಶಬ್ದಾಂತೂಲೆ ಲ ಕಾರ ಳ ಕಾರ ಜಾವನು ನ ಕಾರ ಲೋಪ ಜಾವನು ಘೋಳ ಮ್ಹಣು ಜಾಲ್ಲೆ. ಹಾಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮೇಳನು ಘೋಳಯಿ ಮ್ಹಣ ಜಾಲೆಂ. ಆನೀಕ ಹಾಜೊ ಅರ್ಥ ತೊಂಡಾಂತ ದವರೂನ ಘೇವನ ಹಳೂ ಹಳೂ ಘುಂವಡಾನು ದ್ರವಿತ ಕರಚೆ ಆನೀಕ ತೇ ದ್ರವ (ರೋಸು) ಪಿವಚೆ ಮ್ಹಣು ಜಾವನು ಆಸಾ. ಘೋಳಾಯಿ ಮ್ಹಣು ಜೊ ಶಬ್ದು ಗೋಳಾಯಿ ಮ್ಹಣ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ರೂಪ ಜಾವನು ವಾಪರಚ್ಯಾಕ ನಜ್ಜ.

An Appeal to the members of the GSB Community

  जेसन पींत, SDB, उद्यावर, उडुपी (MA कोंकणी)

ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಸಾನ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊವಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು°

ಪರಬೆಕ ತಿಸ್ರೆ ಲ್ಹಾರಾಚೆ ಭಯ ವಿಶ್ವಾಕಚ ಕರೋನಾಚೆ ಭಯ

ನವೆಂಬರ ಮ್ಹಯನೊ ಸರನು ದಶಂಬರ ಪಾವಚೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ಲೋಕಾಂಕ

ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ಪರ‍್ಬೆ ರಾಂದಪ ಅಮ್ಚಿ ರಾಂದಪ ಭಾರಿ ಸುಲಭಗೊ

ಪ್ರಾಕ ದಕೂನು ಪ್ರಸ್ತೂತಾಕ ಎತ್ತಾನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣಜವಣ,

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸು ಆನಿ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಅಶ್ಶಿ ತಶ್ಶಿ ಪೊಳೊಚೆ

ಮನು ಕುಲ ಕಳನು ಕೀ ಕಳನಾಶಿ° ಚೂಕಿ ಕೆಲ್ಲಾರಿ ಆವಸು

कोरोना महामारी भारताक येवनु ६ महिने जाले.

ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಂತು ಸಾಬಾರ ಸಂಖ್ಯೆರಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಭೊ

Home

Ad for Aruna Masala

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಅಂಡಾರು ರಾಮದಾಸ ಕಿಣಿ

Featured Chandrika Mohan Pai KC Prabhu

 

Anniversaries

Shabdh Vihaar

Homage

 

Well Wishers

Has no content to show!

Most Read

Homage

Events

Who is Online?

We have 69 guests and no members online

Advertorial

Scroll to top